Algorytm E

Zaprezentowana wersja algorytmu najpierw losuje dwie liczby całkowite, a następnie przeprowadza obliczenia.

Ideę algorytmu przedstawiają poniższe slajdy:

AlgB