Anjuta

1 Uruchamianie

Super (PIC)–A i wpisujemy Anjuta (PIC)

Po uruchomieniu Anjuty widzimy bardzo ładny ekran startowy pozwalający wybrać czynność, którą chcemy wykonać

PIC

Nie dajmy się skusić na plik: co prawda otwiera się edytor, działa podświetlanie składni, ale później niewiele można z tym zrobić. Nie da się łatwo (toi znaczy wybierając odpowiednie polecenia z menu) pliku skompilować, a programu uruchomić. Wybrać musimy Projekt.

2 Projekt

Po wybraniu opcji Projekt otwiera się okienko oferujące szereg możliwości. Nas interesuje język C i projekt Standardowy!

PIC

Zaznaczamy, klikamy Dalej. Wypełnić musimy nazwę projektu: na przykłąd test1, pozostałe informacje możemy pozostawić bez zmian. Klikamy Dalej.

PIC

W kolejnym okienku pozostawiamy wszystko bez zmian.

PIC

Otwiera się kolejne okno opisane jako Summary: klikamy Zastosuj.

3 Biblioteka matematyczna

Gdy chcemy korzystać z funkcji matematycznych musimy wykonać dwie czynności:

 1. Dodać na początku programu
  #include<math.h>

 2. Nakazać kompilatorowi przeglądanie tej biblioteki podczas procesu kompilacji.

Aby zrealizować drugą czynność należy

 1. Wskazać prawym przyciskiem myszy wybrany projekt (w naszym przypadku test).
  PIC
 2. Z podręcznego menu wybrać pozycję „Właściwości”.
 3. W otwartym okienku, w polu „Biblioteki” dodać -lm i nacisnąć „Zastosuj”.

  PIC

4 Wersja PDF tego dokumentu…

pod adresem.

Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! data ostatniej modyfikacji 2016-02-19 08:49:24 +0100