Geany

To chyba najprostsze środowisko. Można z niego korzystać do tworzenia większych projektów, ale można też używać do budowy programów „ad-hoc”.

1 Program ad hoc

Uruchamiamy program albo wybierając odpowiednią pozycję w menu albo pisząc w terminalu geany

PIC

Następnie z menu wybieramy Plik Nowy (z szablonu) a tam main.c. Okno programu wygląda teraz tak:
PIC

i możemy rozpocząć pisanie programu, czyli wstawiać zawartość przed poleceniem return. Dopiszmy tam

printf(„ala ma kotan”);

Po dokonaniu zmian powinniśmy utworzony program zapisać Plik Zapisz jako i podajemy jakąś nazwę. Jeżeli mogę coś doradzić, to najlepiej będzie jeżeli nazwa nie będzie zawierała żadnych odstępów (zamiast nich można stosować znak podkreślenia) i polskich liter. Powinna też mieć rozszerzenie c (czyli po kropce powinna występować literka c). Na przykład ala.c

Teraz możemy program skompilować i uruchomić. Z meny Zbuduj wybieramy Zbuduj (albo naciskamy klawisz F9). Aby uruchomić z menu Zbuduj wybieramy Execute (albo naciskamy klawisz F5).

Na potrzeby wykonania otwiera się osobne okienko terminala:

PIC

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje zakończenie wykonania i zamknięcie okienka.

2 Funkcje matematyczne

Aby w programie móc skorzystać z funkcji matematycznych należy skonfigurować środowisko pracy. Polega ono na wykonaniu dwu dodatkowych czynności:

 1. Po pierwsze zadeklarować w nagłówku, że z funkcji matematycznych będziemy korzystali, umieszczając linię
#include <math.h>
 • PO drugie skonfigurować środowisko IDE. W przypadku programu geany polega to na otwarciu okienka Zbuduj Zdefiniuj polecenie budowania i w polu „C Poleceń” dla Build dodać na końcu wiersza, (po odstępie) „–lm”
  gcc -Wall -o „%e” „%f”

  żeby uzyskać

  gcc -Wall -o „%e” „%f” -lm

  Oraz kliknąć OK

 

PIC

3 Geany pod Windows

Można próbować zainstalować Geany i kompilator C w środowisku Windows. Opisane to zostało w osobnym dokumencie.

4 Projekt

Geany jest jednym z prostszych IDE, więc nie daje zbyt wielu możliwości. Wydaje się jednak, że w każdym przypadku należy korzystać z projektów. Aby utworzyć projet postępujemy w następujący sposob:

 1. Z menu Projekt wybieramy Nowy. Wpisujemy nazwę projektu. Najlepiej aby dla każdych zajęć był osobny projekt.
  PIC
 2. Z menu Plik wybieramy Nowy według szablonu: main.c. (Uwaga, wybranie main.cxx pozwoli bez problemu korzystać z różnych konstrkcji dostępnych w języku C++1.
 3. Plik zapisujemy (menu Plik Zapisz i wybieramy jakąś nazwę. Może to być main.c, albo cokolwiek innego.

5 Wersja PDF tego dokumentu…

pod adresem.

Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! data ostatniej modyfikacji 2016-02-19 08:31:56 +0100

1Ale i tak zajęcia poświęcone są językowi C!