Automaty skończone

Definicje

Tytułowy automat skończony to abstrakcyjny opis układu dynamicznego oparty na tablicy dyskretnych przejść między stanami. Konsekwencją tego opisu jest to, że czas biegnie w sposób dyskretny.

Układ statyczny to taki układ, którego zachowanie w chwili \(t\) zależy jedynie od wartości zmiennych wejściowych w chwili \(t\) (to znaczy nie zależą) od historii układu (wejść w chwilach poprzednich, zachowaniu układu w chwilach poprzednich).

Układ dynamiczny to taki układ, którego zachowanie w chwili \(t\) zależy od stanu układu i wymuszeń (wejść) w chwili \(t\) oraz w chwilach poprzednich.

Układów w pełni statycznych praktycznie nie ma. Ale bardzo często stosujemy ten opis w przypadku wolno-zmiennych wymuszeń. Układem dynamicznym jest, na przykład, jadący drogą samochód1.

Maszyna Turinga

O maszynie Turinga mówiłem na na wykładzie z Technologii Informacyjnych. Konkluzje (zwane Tezą Churcha-Turinga) mówią, że każdy algorytm może być opisany za pomocą maszyny Turinga. Z drugiej strony wiemy (patrząc na formalny opis maszyny Turinga), że jest to szczególny przypadek automatu skończonego.

Przykład

Rozważmy działanie algorytmu, który ma dokonać konwersji ciągu znaków ASCII na liczbę i równocześnie zareagować na wszystkie możliwe sytuacje, które powodują, że ciąg znaków liczba nie jest.

Zastanówmy się jak może wyglądać poprawna (z punktu widzenia języka C) stałą dziesiętna.

 1. Najpierw może być dowolna liczba „białych odstępów”2.
 2. Później znak (- lub +); gdy nie ma znaku zakłada się, że liczba jest dodatnia.
 3. Później zaczynają się cyfry…

To, o czym trzeba pamiętać, to to, że dowolna kombinacja (białych) spacji, cyfr, znaków +- nie tworzy poprawnej liczby. Na przykład +123 liczbą jest, ale -odstęp123 liczbą nie jest, bo po znaku dodano nadmiarowy odstęp. Nie jest też, na przykład, liczbą ciąg 12-3+.

Patrząc okiem z daleka, od razu rozpoznajemy co liczbą jest, a co nią ie jest. Komputer pozbawiony jest takiej możliwości3 i musi znaki analizować sekwencyjnie.

Budujemy maszynę Turinga

Najpierw alfabet znaków:

 • cyfry od 0 do 9,
 • znak o kodzie ASCII 0 (NULL),
 • znak liczby (+ lub -)4,
 • (białe) odstępy,
 • wszystkie inne znaki.

Taśma to tablica tekstowa5.

Stan początkowy, to ten, w którym znajdujemy się przed przeczytaniem jakiegokolwiek znaku.

Diagram przejść. Najpierw opisowo

 1. W stanie początkowym ignorujemy dowolną liczę (białych) odstępów;
  • gdy znajdziemy cyfrę — przechodzimy do stanu Widziałem cyfrę;
  • gdy znajdziemy znak — przechodzimy do stanu Widziałem znak;
  • każdy inny znak przechodzimy do stanu sygnalizacji Błąd.
 2. W stanie Widziałem znak każdy inny kod ASCII niż odpowiadający cyfrze oznacza przejście do stanu sygnalizacji Błąd. Pamiętajmy, po znaku musi wystąpić cyfra.
 3. W stanie Widziałem cyfrę:
  • napotkanie znaku ASCII o kodzie zero oznacza poprawne zakończenie programu[^6];
  • napotkanie cyfry oznacza przejście do stanu Widziałem cyfrę;
  • napotkanie każdego innego znaku oznacza przejście do stanu sygnalizacji Błąd.

Nieudolnie narysowany przeze mnie diagram przejść znajduje się w instrukcji laboratoryjnej Laboratorium 10: „Maszyna stanow”.

Diagram przejść dla maszyny Turinga rozpoznającej liczby
Diagram przejść dla maszyny Turinga rozpoznającej liczby

Wydaje mi się, że próba takiego spojrzenia na algorytm może okazać się przydatna.

Komplikacje zadania

 1. Rozpoznawanie liczb całkowitych w formatach
  • dziesiętnym
  • ósemkowym (pierwsza cyfra 0)
  • szesnastkowym (pierwsze znaki to 0x lub 0X)
 2. Rozpoznawanie liczb zmiennoprzecinkowych w podstawowych formatach:
  • \(\pm\)x.xxxxx (x cyfra dziesiętna)
  • \(\pm\)x.xxxxE\(\pm\)xxx (E może być wielkie lub małe)

Wersja PDF dokumentu…

…jest również dostępna.


 1. Z tą konieczną uwagą, że jadącego samochodu nie opisuje się za pomocą automatu skończonego. Rzeczywiste układy dynamiczne opisujemy zazwyczaj za pomocą równań różniczkowych.
 2. Biały odstęp (ang. white space) to każdy znak ASCII, który nie zostawia widocznego śladu na papierze (podczas wydruku). Należą do nich znaki odstępu (ASCII 32), tabulacji (ASCII 9), przejścia do nowej linii — generowany przez klawisz Enter (LF — line feed — czyli ASCII 10 lub CR — carriage return — czyli ASCII 13), przejście do nowej strony (FF — form feed — ASCII 12).
 3. Oczywiście można zacząć rozważać algorytmy Sztucznej Inteligencji systemu wyposażonego w kamerę; pytanie jest takie: Jak będzie tam zaimplementowany algorytm rozpoznawania liczb?
 4. Znak w sensie angielskojęzycznego sign.
 5. Sugeruję, nie korzystać z funkcji czytania danych z klawiatury.