Metody numeryczne

Wstęp

Na tych stronach znjduja się podstawowe informacje dotyczące kursu MCM037202 „Metody numeryczne” dla studentów kierunku Mechatronika. Kurs projektowany był dosyć już dawno, a w roku akademickim 2015/2016 odbywa się jego premiera. Pisząc oficjalną kartę katalogową kursu nie uwzględniłem, że będzie odbywał się on na siódmym semestrze i, że zajęcia odbywać się będą w trybie \(5 \times 3\), a nie w \(7 \times 2 + 1\). Stąd układ zajęć będzie się nieco różnił.

Kurs odbywa się wyłącznie w formie projektu, zakłada więc, ze podstawy teoretyczne studenci będą musieli odświeżyć sobie (lub zdobyć) samodzielnie. Tu są jedynie najbardziej podstawowe wiadomości dotyczące głównie arytmetyki komputerowej.

Lista literatury pomocniczej znajduje się na samym końcu.

Podczas zajęć używać będziemy programów Mathematica i Matlab. Zakładam, że z tym drugim programem studenci kierunku Mechatronika mieli już kontakt. Pierwszy jest znacznie mniej popularny, ale z różnych względów wart poznania. Programy mają swoją dokumentację (dostępną również on-line). W większości praktycznych zastosowań zamiast programu Matlab można używać programu Scilab. Jego zaletą jest to, że jest to program darmowy i może być legalnie używany na komputerach domowych.

Wszystkie te informacje w postaci jednego pliku.

Zasady zaliczania

Zajęcia są mocno eksperymentalne (czy może raczej odbywają się po raz pierwszy) i nie mam jeszcze opracowanych zasad. Ponieważ studentów jest około 120 robienie jakichkolwiek sprawozdań klasycznych (co najmniej jedna strona razy 5 razy 120) nie pozwoli na sensowne tego sprawdzenie.

Proponuję zatem następujące zasady:

  1. Być może czasami rzucę jakieś pytanie teoretyczne i punktował będę poprawne odpowiedzi.

  2. Na zakończenie każdych zajęć prosił będę o zaprezentowanie uzyskanych wyników.

  3. Na sam koniec poproszę o krótkie (ok. 1 strony) sprawozdanie syntetyczne zawierające zwłaszcza informacje o wszystkim tym co było dobre (ale też i o tym co nie wyszło). Plus jakieś praktyczne wnioski „wyniesione” z zajęć.

Zajęcia są obowiązkowe.