Metody numeryczne

Wstęp

Na tych stronach znajdują się podstawowe informacje dotyczące kursu MCM037202 „Metody numeryczne” dla studentów kierunku Mechatronika. Kurs projektowany był dosyć już dawno, a w roku akademickim 2015/2016 odbyła się jego premiera. Pisząc oficjalną kartę katalogową kursu nie uwzględniłem, że będzie odbywał się on na siódmym semestrze i, że zajęcia odbywać się będą w trybie \(5 \times 3\), a nie w \(7 \times 2 + 1\). Stąd układ zajęć będzie się nieco różnił.

Kurs odbywa się wyłącznie w formie projektu, zakłada więc, ze podstawy teoretyczne studenci będą musieli odświeżyć sobie (lub zdobyć) samodzielnie. Tu są jedynie najbardziej podstawowe wiadomości dotyczące głównie arytmetyki komputerowej.

Lista literatury pomocniczej znajduje się na samym końcu.

Podczas zajęć używać będziemy programów Mathematica i Matlab. Zakładam, że z tym drugim programem studenci kierunku Mechatronika mieli już kontakt. Pierwszy jest znacznie mniej popularny, ale z różnych względów wart poznania. Programy mają swoją dokumentację (dostępną również on-line). W większości praktycznych zastosowań zamiast programu Matlab można używać programu Scilab. Jego zaletą jest to, że jest to program darmowy i może być legalnie używany na komputerach domowych.

Interesującą alternatywą dla opisanych powyżej programów jest Python (zwłaszcza w połączeniu z notatnikiem Jupyter i możliwościami oferowanymi przez biblioteki SciPy, NumPy czy Pandas). Zachęcam do korzystania z tych możliwości. Aby start ułatwić przygotowałem kilka notatników związanych bezpośrednio z tematyką laboratorium.

Sympatyczną metodą pozyskania oprogramowania Mathematica jest zdobycie komputerka Raspberry Pi. Mathematica jest częścią Raspbiana instalowanego via NOOBS. Uważam, że każdy student Mechatroniki powinien jakiś projekt z wykorzystaniem Maliny zrealizować.

Warto też zapoznać się z zadaniami przygotowywanymi przed dr. inż. Macieja Panka.

Wszystkie te informacje w postaci jednego pliku.

Zasady zaliczania

Zajęcia (ciągle) są mocno eksperymentalne (mimo, że nie odbywają się po raz pierwszy) ale pojawiają się nowi prowadzący. Ponieważ studentów jest około 120 robienie jakichkolwiek sprawozdań klasycznych (co najmniej jedna strona razy 5 razy 120) nie pozwoli na sensowne tego sprawdzenie.

Proponuję zatem następujące zasady:

  1. Być może czasami rzucę jakieś pytanie teoretyczne i punktował będę poprawne odpowiedzi.

  2. Na zakończenie każdych zajęć prosił będę o zaprezentowanie uzyskanych wyników.

  3. Po każdych zajęciach należy przesłać krótkie, jednostronicowe sprawozdania.

  4. Istnieje możliwość zaliczania zajęć indywidualnym projektem.

Zajęcia są obowiązkowe.