Generacja danych

Generacja danych

Główną wadą prowadzenia obliczeń numerycznych jest to, że nie zawsze wiadomo jaki powinien być wynik. W związku z tym stosuje się bardzo prostą metodę: Jako danych wejściowych do algorytmu używa się danych „syntetycznych”. Wygenerowanych w sposób algorytmiczny i takich, dla których można przewidzieć wynik. Bardzo często dane są zaburzane. Najczęściej zaburzenie jest generowane (pseudo)losowo i znamy jego rozkład, średnią (ta, bardzo często, równa jest zero) i wariancję.

Bardzo często będziemy potrzebowali danych w formie:
yi = f(xi) + ζi,  i = 1, 2, …, N;  ζi —losowe
Zazwyczaj (albo najprościej) xi = x0 + iΔ, gdzie Δ = (xN − x0)/N (czasami dopuszczamy, żeby i zaczynało się od zera).

Aby wygenerować wartość losową — należy skorzystać z generatora liczb pseudolosowych dostarczanych przez używany język programowania. W przypadku C może to być GSL — GNU Scientific Library6. Zarówno matlab jak i Mathematica mają swoje własne biblioteki.