Matlab

Matlab

W matlabie wszystko praktycznie tak samo, tylko (chyba) nieco prościej:

 1. Generacja xi = x0 + iΔ. Można w tym celu użyć operatora „:” w formie Start:przyrost:Koniec:

  (gdy nie dodamy średnika, matlab wypisze wszystkie wartości.
 2. Teraz funkcja. Ze zdefiniowaniem funkcji jest pewien kłopot. Funkcje powinny znajdować się w plikach zewnętrznych, ale można spróbować czegoś takiego8:

  Aby sprawdzić czy działa piszemy f(data1) albo data2=f(data1).
 3. Generacja liczb losowych odbywa się za pomocą funkcji random. Wywołanie jej jest proste:

  gdzie (name) to nazwa rozkładu (dla rozkładu normalnego będzie to norm albo Normal), A, B,… to parametry rozkładu. Parametr może być jeden, może nie być go wcale, w przypadku rozkładu normalnego parametry powinny być dwa: średnia rozkładu i wariancja. Uwaga: nazwę rozkładu podajemy jako tekst.

  wygeneruje jedną wartość. Na końcu wszystkich parametrów może pojawić się dodatkowy parametr mówiący ile wartości generować (czy raczej jaką tablicę wartościami wypełnić).

  Żeby zobaczyć dane oryginalne i zaburzone (data2+data3) używamy polecenia plot:

  i uzyskujemy:

  m1
  Przebieg oryginalny

  m2
  Przebieg zaburzony