Chaos w Blockly

Poniżej znajduje się zaprogramowana w Blockly wersja programu caos (symulującego wzrost izolowanej populacji insektów) wspomniana w instrukcji laboratoryjnej. Nie ma możliwości sterowania precyzją obliczeń, ale można:

  1. Sprawdzić z jaką precyzją prowadzone są obliczenia w JawaScript w przeglądarce (porównując wyniki z efektami działania programu).
  2. Skonwertować program do pythona 🙂