Literatura

Bibliografia

 • A. Björck and G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983.
  [BibTeX]
  @Book{a.-bjorck-metody-1983,
  author = {A. Björck and G. Dahlquist},
  title = {Metody numeryczne},
  year = {1983},
  language = {pl},
  publisher = {Państwowe Wydawnictwo Naukowe},
  isbn = {9788301042769},
  }

 • L. E. Borges, Python for developers, , 2017.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Borges2017,
  author = {Luiz Eduardo Borges},
  title = {Python for Developers},
  year = {2017},
  url = {http://ricardoduarte.github.io/python-for-developers},
  }

 • J. Brzózka and L. Dorobczyński, MATLAB: środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, 2008.
  [BibTeX]
  @Book{brzozka-matlab:-2008,
  author = {Brzózka, Jerzy and Dorobczyński, Lech},
  title = {{MATLAB}: środowisko obliczeń naukowo-technicznych},
  year = {2008},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN},
  isbn = {9788301154592 8301154594},
  address = {Warszawa},
  shorttitle = {{MATLAB}},
  }

 • M. Cowlishaw, „Decimal arithmetic encodings,” , 2009.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  This document describes decimal encodings suitable for supporting the general purpose floating-point decimal arithmetic defined in the Decimal Arithmetic Specification, which allows fixed-point and integer decimal arithmetic as subsets.

  @Electronic{Cowlishaw2009,
  author = {Mike Cowlishaw},
  title = {Decimal Arithmetic Encodings},
  year = {2009},
  url = {http://speleotrove.com/decimal/decbits.pdf},
  organization = {IBM UK Laboratories},
  month = {03},
  abstract = {This document describes decimal encodings suitable for supporting the general purpose floating-point decimal arithmetic defined in the Decimal Arithmetic Specification, which allows fixed-point and integer decimal arithmetic as subsets.},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.09.03},
  }

 • D. Goldberg, „Numerical computation guide.” Sun microsystems, inc., 2000.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @InBook{Goldberg2000,
  author = {David Goldberg},
  title = {Numerical Computation Guide},
  year = {2000},
  note = {Patrz również \cite{goldberg1991every}},
  publisher = {Sun Microsystems, Inc.},
  chapter = {What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic},
  url = {http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncgTOC.html},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.09.06},
  }

 • D. Goldberg, „What every computer scientist should know about floating-point arithmetic,” Acm computing surveys (csur), vol. 23, iss. 1, p. 5–48, 1991.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Article{goldberg1991every,
  author = {Goldberg, David},
  title = {What every computer scientist should know about floating-point arithmetic},
  journal = {ACM Computing Surveys (CSUR)},
  year = {1991},
  volume = {23},
  number = {1},
  pages = {5--48},
  url = {https://www.ualberta.ca/~kbeach/phys420_580_2010/docs/ACM-Goldberg.pdf},
  publisher = {ACM},
  }

 • J. M. i Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Cz. 1, Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1988.
  [BibTeX]
  @Book{jankowscy-przeglad-1988,
  author = {Jankowscy, Janina i Michał},
  title = {Przegląd metod i algorytmów numerycznych. {Cz}. 1},
  year = {1988},
  language = {pol},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  copyright = {Biblioteka Politechniki Poznańskiej},
  keywords = {algorytmy, analiza numeryczna, informatyka},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.09.04},
  }

 • J. M. i Jankowscy and M. Dryja, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Cz. 2, Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1988.
  [BibTeX]
  @Book{jankowscy-przeglad-1988-1,
  author = {Jankowscy, Janina i Michał and Dryja, Maksymilian},
  title = {Przegląd metod i algorytmów numerycznych. {Cz}. 2},
  year = {1988},
  language = {pol},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  copyright = {Biblioteka Politechniki Poznańskiej (publikacja dostępna TYLKO w sieci lokalnej BPP)},
  keywords = {alorytmy, analiza numeryczna, informatyka},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.09.04},
  }

 • F. Johansson, „mpmath’s documentation,” , 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Johansson2015,
  author = {Fredrik Johansson},
  title = {{mpmath}’s documentation},
  year = {2015},
  url = {http://mpmath.org/doc/current/index.html},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.11.05},
  }

 • D. Kincaid and E. W. Cheney, Analiza numeryczna, Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 2005.
  [BibTeX]
  @Book{kincaid-analiza-2005,
  author = {Kincaid, David and Cheney, Elliott Ward},
  title = {Analiza numeryczna},
  year = {2005},
  language = {pol},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  isbn = {832043078X},
  address = {Warszawa},
  collaborator = {{Wydawnictwa Naukowo-Techniczne}},
  keywords = {analiza numeryczna, podręczniki},
  }

 • P. Krzyżanowski and L. Plaskota, „Metody numeryczne.”
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{mimuw:numeryczne,
  author = {Piotr Krzyżanowski and Leszek Plaskota},
  title = {Metody numeryczne},
  date = {2006},
  url = {http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Metody_numeryczne},
  note = {Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka},
  }

 • R. G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i łączności, 1997.
  [BibTeX]
  @Book{Lyons1997,
  author = {Richard G. Lyons},
  title = {Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów},
  year = {1997},
  publisher = {Wydawnictwa Komunikacji i Łączności},
  address = {Warszawa},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2018.03.05},
  }

 • M. Makowiecki, „Metody numeryczne fizyki: interpolacja,” , 2014.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Makowiecki2014,
  author = {Mirosław Makowiecki},
  title = {Metody numeryczne fizyki: Interpolacja},
  year = {2014},
  url = {https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Metody_numeryczne_fizyki/Interpolacja&oldid=199833},
  howpublished = {Wikibooks},
  }

 • B. Mrozek and Z. Mrozek, MATLAB i Simulink: poradnik użytkownika, Gliwice: Helion, 2010.
  [BibTeX]
  @Book{mrozek-matlab-2010,
  author = {Mrozek, Bogumiła and Mrozek, Zbigniew},
  title = {{MATLAB} i {Simulink}: poradnik użytkownika},
  year = {2010},
  language = {Polish},
  publisher = {Helion},
  isbn = {9788324625642 832462564X},
  address = {Gliwice},
  shorttitle = {{MATLAB} i {Simulink}},
  }

 • M. Pilgrim, Zanurkuj w pythonie, WikiBooks, 2010.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  Niniejszy podręcznik powstaje na podstawie książki Dive into Python Marka Pilgrima (w większości jest to tłumaczenie) udostępnionej na licencji {GNU} Free Documentation License. Kody wszystkich przykładów można pobrać stąd.

  @Book{mark-pilgrim-zanurkuj-2010,
  author = {Mark Pilgrim},
  title = {Zanurkuj w Pythonie},
  year = {2010},
  publisher = {{WikiBooks}},
  url = {http://pl.wikibooks.org/wiki/Python},
  abstract = {Niniejszy podręcznik powstaje na podstawie książki Dive into Python Marka Pilgrima (w większości jest to tłumaczenie) udostępnionej na licencji {GNU} Free Documentation License. Kody wszystkich przykładów można pobrać stąd.},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.27},
  }

 • M. Pilgrim, Dive into python, Apress, 2004.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{pilgrim_dive_2004,
  author = {Mark Pilgrim},
  title = {Dive Into Python},
  year = {2004},
  note = {Dostępne jest polskie tłumaczenie on-line: \url{http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie} zatytułowane Znurkuj w Pytonie.},
  publisher = {Apress},
  isbn = {1590593561},
  url = {http://histo.ucsf.edu/BMS270/diveintopython3-r802.pdf},
  month = jul,
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.09.18},
  }

 • R. Pratap and M. Korbecki, MATLAB 7: dla naukowców i inżynierów, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, 2010.
  [BibTeX]
  @Book{pratap-matlab-2010,
  author = {Pratap, Rudra and Korbecki, Marek},
  title = {{MATLAB} 7: dla naukowców i inżynierów},
  year = {2010},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN},
  isbn = {9788301160579 8301160578},
  address = {Warszawa},
  shorttitle = {{MATLAB} 7},
  }

 • Z. A. Shaw, Learn python the hard way, , 2010.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Shaw2010,
  author = {Zed A. Shaw},
  title = {Learn Python The Hard Way},
  year = {2010},
  url = {http://learnpythonthehardway.org/book/},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.04},
  }

 • L. Tagliaferri, How to code in python 3, Digitalocean, 2018.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  This educational book introduces emerging developers to computer programming through the Python software development language, and serves as a reference book for experienced developers looking to learn a new language or re-familiarize themselves with computational logic and syntax.

  @Book{Tagliaferri2018,
  author = {Lisa Tagliaferri},
  title = {How to code in Python 3},
  year = {2018},
  publisher = {DigitalOcean},
  isbn = {978-0-9997730-1-7},
  url = {https://www.digitalocean.com/community/tutorials/digitalocean-ebook-how-to-code-in-python},
  abstract = {This educational book introduces emerging developers to computer programming through the Python software development language, and serves as a reference book for experienced developers looking to learn a new language or re-familiarize themselves with computational logic and syntax.},
  }

 • W. Treichel and M. Stachurski, MATLAB dla studentów: ćwiczenia, zadania, rozwiązania, Warszawa: Witkom (salma press) ;, 2009.
  [BibTeX]
  @Book{treichel-matlab-2009,
  author = {Treichel, Wiktor and Stachurski, Marcin},
  title = {{MATLAB} dla studentów: ćwiczenia, zadania, rozwiązania},
  year = {2009},
  language = {Polish},
  publisher = {Witkom (Salma Press) ;},
  isbn = {9788392935711 8392935713},
  address = {Warszawa},
  shorttitle = {{MATLAB} dla studentów},
  }

 • J. VanderPlas, Python data science handbook: essential tools for working with data, 1 edition ed., O’reilly media, 2016.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  For many researchers, Python is a first-class tool mainly because of its libraries for storing, manipulating, and gaining insight from data. Several resources exist for individual pieces of this data science stack, but only with the Python Data Science Handbook do you get them all—IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, and other related tools.Working scientists and data crunchers familiar with reading and writing Python code will find this comprehensive desk reference ideal for tackling day-to-day issues: manipulating, transforming, and cleaning data; visualizing different types of data; and using data to build statistical or machine learning models. Quite simply, this is the must-have reference for scientific computing in Python.With this handbook, you’ll learn how to use:IPython and Jupyter: provide computational environments for data scientists using PythonNumPy: includes the ndarray for efficient storage and manipulation of dense data arrays in PythonPandas: features the DataFrame for efficient storage and manipulation of labeled/columnar data in PythonMatplotlib: includes capabilities for a flexible range of data visualizations in PythonScikit-Learn: for efficient and clean Python implementations of the most important and established machine learning algorithms

  @Book{vanderplas_python_2016,
  author = {VanderPlas, Jake},
  title = {Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data},
  year = {2016},
  language = {English},
  edition = {1 edition},
  publisher = {O'Reilly Media},
  isbn = {978-1491912058},
  url = {https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/},
  abstract = {For many researchers, Python is a first-class tool mainly because of its libraries for storing, manipulating, and gaining insight from data. Several resources exist for individual pieces of this data science stack, but only with the Python Data Science Handbook do you get them all—IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, and other related tools.Working scientists and data crunchers familiar with reading and writing Python code will find this comprehensive desk reference ideal for tackling day-to-day issues: manipulating, transforming, and cleaning data; visualizing different types of data; and using data to build statistical or machine learning models. Quite simply, this is the must-have reference for scientific computing in Python.With this handbook, you’ll learn how to use:IPython and Jupyter: provide computational environments for data scientists using PythonNumPy: includes the ndarray for efficient storage and manipulation of dense data arrays in PythonPandas: features the DataFrame for efficient storage and manipulation of labeled/columnar data in PythonMatplotlib: includes capabilities for a flexible range of data visualizations in PythonScikit-Learn: for efficient and clean Python implementations of the most important and established machine learning algorithms},
  month = nov,
  shorttitle = {Python {Data} {Science} {Handbook}},
  }

 • Waldemar Sradomski, MATLAB: praktyczny podręcznik modelowania, Gliwice: Helion, 2015.
  [BibTeX]
  @Book{waldemar-sradomski-matlab:-2015,
  author = {{Waldemar Sradomski}},
  title = {{MATLAB}: praktyczny podręcznik modelowania},
  year = {2015},
  language = {Polish},
  publisher = {Helion},
  isbn = {9788324681341 8324681345},
  address = {Gliwice},
  shorttitle = {{MATLAB}},
  }

 • A. Ward, „Some issues on floating-point precision under linux,” Linux gazette, iss. 53, 2000.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Article{Ward2000,
  author = {Alan Ward},
  title = {Some issues on floating-point precision under Linux},
  journal = {Linux Gazette},
  year = {2000},
  number = {53},
  url = {https://linuxgazette.net/53/ward.html},
  month = {May},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2012.10.15},
  }

 • Wikibooks, „Programowanie w systemie UNIX/GMP –- wikibooks,” , 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{wiki:GMP,
  author = {Wikibooks},
  title = {Programowanie w systemie {UNIX/GMP} --- Wikibooks},
  year = {2015},
  url = {http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Programowanie_w_systemie_UNIX/GMP&oldid=207572},
  note = {[Online; accessed 5-wrzesień-2015]},
  }

 • Wikibooks, „C programming/c reference/float.h –- wikibooks, the free textbook project,” , 2012.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{wiki:float.h,
  author = {Wikibooks},
  title = {C Programming/C Reference/float.h --- Wikibooks{,} The Free Textbook Project},
  year = {2012},
  url = {http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=C_Programming/C_Reference/float.h&oldid=2371328},
  note = {[Online; accessed 3-September-2015]},
  }

 • S. Wolfram, An elementary introduction to the wolfram language, Wolfram media, inc., 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Wolfram2015,
  author = {Stephen Wolfram},
  title = {An Elementary Introduction to the Wolfram Language},
  year = {2015},
  note = {Free on the web: \url{http://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/}},
  publisher = {Wolfram Media, Inc.},
  url = {http://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.12.09},
  }

 • Mathematica 5, G. Drwal, Ed., Gliwice: Wydaw. pracowni komputerowej jacka skalmierskiego, 2004.
  [BibTeX]
  @Book{drwal-mathematica-2004,
  title = {Mathematica 5},
  year = {2004},
  editor = {Drwal, Grzegorz},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego},
  isbn = {8389105578 9788389105578},
  address = {Gliwice},
  }

 • Metody numeryczne w MatLabie: wybrane zagadnienia, Ewa Magnucka-Blandzi, Ed., Poznań: Wydawnictwo politechniki poznańskiej, 2013.
  [BibTeX]
  @Book{ewa-magnucka-blandzi-metody-2013,
  title = {Metody numeryczne w {MatLabie}: wybrane zagadnienia},
  year = {2013},
  editor = {{Ewa Magnucka-Blandzi}},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej},
  isbn = {9788377752241 8377752247},
  address = {Poznań},
  shorttitle = {Metody numeryczne w {MatLabie}},
  }

 • Mathematica 6, R. Grzymkowski, Ed., Gliwice: Wydawnictwo pracowni komputerowej jacka skalmierskiego, 2008.
  [BibTeX]
  @Book{grzymkowski-mathematica-2008,
  title = {Mathematica 6},
  year = {2008},
  editor = {Grzymkowski, Radosław},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego},
  isbn = {8360716250 9788360716250},
  address = {Gliwice},
  }

 • Mathematica 8, Henryk Jerzy Gliński, Ed., Gliwice: Wydawnictwo pracowni komputerowej jacka skalmierskiego, 2012.
  [BibTeX]
  @Book{henryk-jerzy-glinski-mathematica-2012,
  title = {Mathematica 8},
  year = {2012},
  editor = {{Henryk Jerzy Gliński}},
  language = {Polish},
  publisher = {Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego},
  isbn = {9788362652334 8362652330},
  address = {Gliwice},
  }

 • Python documentation index, 2010.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Misc{python-2010,
  title = {Python documentation index},
  year = {2010},
  howpublished = {\url{http://www.python.org/doc/}},
  month = sep,
  url = {http://www.python.org/doc/},
  key = {Python},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.11.06},
  }

 • Python programming, WikiBooks, 2010.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  Python is a general-purpose interpreted programming language. It currently has distributions available for Microsoft Windows, Apple Mac {OS} X, {GNU/Linux,} {BSD,} and many other platforms. There are currently three major implementations: the standard implementation written in C, Jython written in Java, and {IronPython} written in C\# for the {MS} {.NET} environment.

  @Book{wiki-python-2010,
  title = {Python Programming},
  year = {2010},
  publisher = {{WikiBooks}},
  url = {http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming},
  abstract = {Python is a general-purpose interpreted programming language. It currently has distributions available for Microsoft Windows, Apple Mac {OS} X, {GNU/Linux,} {BSD,} and many other platforms. There are currently three major implementations: the standard implementation written in C, Jython written in Java, and {IronPython} written in C\# for the {MS} {.NET} environment.},
  key = {Python},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.27},
  }

 • „IEEE standard for floating-point arithmetic,” , 2008. doi:10.1109/IEEESTD.2008.4610935
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  This standard specifies interchange and arithmetic formats and methods for binary and decimal floating-point arithmetic in computer programming environments. This standard specifies exception conditions and their default handling. An implementation of a floating-point system conforming to this standard may be realized entirely in software, entirely in hardware, or in any combination of software and hardware. For operations specified in the normative part of this standard, numerical results and exceptions are uniquely determined by the values of the input data, sequence of operations, and destination formats, all under user control.

  @Standard{ieee754-2008,
  title = {{IEEE} Standard for Floating-Point Arithmetic},
  organization = {IEEE},
  year = {2008},
  url = {http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4610933},
  abstract = {This standard specifies interchange and arithmetic formats and methods for binary and decimal floating-point arithmetic in computer programming environments. This standard specifies exception conditions and their default handling. An implementation of a floating-point system conforming to this standard may be realized entirely in software, entirely in hardware, or in any combination of software and hardware. For operations specified in the normative part of this standard, numerical results and exceptions are uniquely determined by the values of the input data, sequence of operations, and destination formats, all under user control.},
  doi = {10.1109/IEEESTD.2008.4610935},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2015.09.03},
  }

 • M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, and C. S. Ong, Mathematics for machine learning, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Deisenroth2019,
  author = {Marc Peter Deisenroth and A. Aldo Faisal and Cheng Soon Ong},
  title = {Mathematics for Machine Learning},
  year = {2019},
  url = {https://mml-book.com},
  }

 • J. Gallier and J. Quaintance, Algebra, topology, differential calculus, and optimization theory for computer science and machine learning, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Gallier2019,
  author = {Jean Gallier and Jocelyn Quaintance},
  title = {Algebra, Topology, Differential Calculus, and Optimization Theory For Computer Science and Machine Learning},
  year = {2019},
  url = {https://drive.google.com/file/d/1sJvLQwxMyu89t2z4Zf9tD7O7efnbIUyB/view},
  }

 • Deep learning. systemy uczące się, I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Eds., Warszawa: Wydawnictwo naupowe pwn, 2018.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Goodfellow2018,
  title = {Deep Learning. Systemy uczące się},
  year = {2018},
  editor = {Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville},
  publisher = {Wydawnictwo Naupowe PWN},
  url = {https://libra.ibuk.pl/book/190795},
  address = {Warszawa},
  timestamp = {2019.09.23},
  }

 • J. Koronacki and J. Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, Warszawa: Akademicka oficyna wydawnicza exit andrzej lang, 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Koronacki2015,
  author = {Jacek Koronacki and Jan Ćwik},
  title = {Statystyczne systemy uczące się},
  year = {2015},
  publisher = {Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang},
  url = {https://libra.ibuk.pl/book/148861},
  address = {Warszawa},
  timestamp = {2019.09.23},
  }

 • A. Zhang, Z. C. Lipton, M. Li, and A. J. Smola, Dive into deep learning, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Zhang2019,
  author = {Aston Zhang and Zachary C. Lipton and Mu Li and Alexander J. Smola},
  title = {Dive into Deep Learning},
  year = {2019},
  url = {http://d2l.ai/},
  timestamp = {2019.09.23},
  }

 • S. Raschka, Python. uczenie maszynowe, Helion, 2017.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Raschka2017,
  author = {Sebastian Raschka},
  title = {Python. Uczenie maszynowe},
  year = {2017},
  publisher = {Helion},
  url = {https://nasbi.pl/21/pythum/podstawowe-szczegoly.html},
  timestamp = {2019.09.23},
  }

 • R. Tadeusiewicz, „Uporządkowane wiadomości na temat sztucznej inteligencji,” , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Tadeusiewicz2019,
  author = {Ryszard Tadeusiewicz},
  title = {Uporządkowane wiadomości na temat sztucznej inteligencji},
  year = {2019},
  url = {https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/174271,uporzadkowane-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji},
  }

 • R. Tadeusiewicz, „Nowa kolekcja wiadomości na temat sztucznej inteligencji,” , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Tadeusiewicz2019a,
  author = {Ryszard Tadeusiewicz},
  title = {Nowa kolekcja wiadomości na temat sztucznej inteligencji},
  year = {2019},
  url = {https://natemat.pl/blogi/ryszardtadeusiewicz/272491,nowa-kolekcja-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji},
  }

 • R. Allen, „My curated list of ai and machine learning resources from around the web,” , 2017.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Allen2017,
  author = {Robbie Allen},
  title = {My Curated List of AI and Machine Learning Resources from Around the Web},
  year = {2017},
  url = {https://medium.com/machine-learning-in-practice/my-curated-list-of-ai-and-machine-learning-resources-from-around-the-web-9a97823b8524},
  }

 • G. Peyré, Mathematical foundations of data sciences, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Peyre2019,
  author = {Gabriel Peyré},
  title = {Mathematical Foundations of Data Sciences},
  year = {2019},
  url = {https://mathematical-tours.github.io/book/},
  }

 • G. Peyré, An introduction to data sciences, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Peyre2019a,
  author = {Gabriel Peyré},
  title = {An Introduction to Data Sciences},
  year = {2019},
  url = {https://mathematical-tours.github.io/book-basics/},
  }

 • „Machine learning,” , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{MachLearn,
  title = {Machine Learning},
  year = {2019},
  url = {https://reference.wolfram.com/language/guide/MachineLearning.html},
  organization = {Wolfram},
  }

 • H. Ferreira, „Basics of machine learning and a simple implementation of the naive bayes algorithm,” , 2018.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Electronic{Ferreira2018,
  author = {Hugo Ferreira},
  title = {Basics of Machine Learning and a simple implementation of the Naive Bayes algorithm},
  year = {2018},
  url = {https://medium.com/hugo-ferreiras-blog/basics-of-machine-learning-and-a-simple-implementation-of-the-naive-bayes-algorithm-80c1e67a2e8a},
  }

 • W. Zubariew, „Fotografia obliczeniowa,” Informatyk zakładowy, 2020.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  Fotografia obliczeniowa –- techniki wspomagania lub rozszerzania możliwości fotografii cyfrowej w taki sposób, by efektem było zdjęcie niemożliwe do wykonania tradycyjnym aparatem

  @Electronic{wasilij_zubariew_fotografia_2020,
  author = {Wasilij Zubariew},
  title = {Fotografia obliczeniowa},
  year = {2020},
  url = {https://informatykzakladowy.pl/fotografia-obliczeniowa/},
  language = {pl-PL},
  month = aug,
  urldate = {2020-08-05},
  abstract = {Fotografia obliczeniowa --- techniki wspomagania lub rozszerzania możliwości fotografii cyfrowej w taki sposób, by efektem było zdjęcie niemożliwe do wykonania tradycyjnym aparatem},
  file = {Snapshot:/home/myszka/Zotero/storage/7396RQ92/fotografia-obliczeniowa.html:text/html},
  journal = {Informatyk Zakładowy},
  }

 • E. Rosołowski, Metody numeryczne dla inżynierów, , 2019.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Book{Rosolowski2019,
  author = {Eugeniusz Rosołowski},
  title = {Metody numeryczne dla inżynierów},
  year = {2019},
  url = {http://www.rose.pwr.wroc.pl/met_numer/MN_notatki.pdf},
  }