Algorytmy numerycznie stabilne


Algorytmy numerycznie stabilne

Kolejnym ważnym problemem jest badanie stabilności algorytmów obliczeniowych. Algorytm numerycznie stabilny to taki, który gwarantuje rozwiązania (dla dowolnego zadania rozważnej klasy) z błędem tego samego rzędu co optymalny poziom błędu rozwiązania danego zadania. Oznacza to tyle, że błąd w algorytmie numerycznie stabilnym jest na poziomie „nieuniknionego” błędu wynikającego z przybliżonej reprezentacji danych i wyniku .