Arytmetyka wyższej precyzji

Arytmetyka „wyższej” precyzji

Pewnym rozwiązaniem problemów związanych z ograniczeniami wynikającymi ze skończonej liczby bitów przeznaczonych na zapis liczb może być arytmetyka wielokrotnej precyzji (ang. Multiple Precision Arithmetic). GNU Multiple Precision Arithmetic Library5 (lub GMP) jest jedna z bardziej popularnych implementacji tei ideii.

Biblioteka pozwala prowadzić obliczenia na liczbach całkowitych, zmiennoprzecinkowych oraz — standardowy język C na to nie pozwala — wymiernych .

Język programowania Python nie wprowadza, praktycznie, żadnych ograniczeń na liczby całkowite, pozwalając uniknąć ograniczenia zakresu związane ze standardowymi sposobami zapamiętywania liczb. Standardowo, działania na liczbach zmiennoprzecinkowych prowadzone są w arytmetyce 64-bitowej. Istnieje też implementacja biblioteki GMP dla Pythona (gmpy).