Mathematica: tutorial

Na tutorial składa się kilka lekcji. Tu można je przeczytać. Wszystkie strony powstały z zapisu programów Mathematici (tak zwanych notatników). Notatniki te można pobrać na laboratoryjny komputer i otworzyć używając programu Mathematica. Później „wykonać” krok po kroku. Wykonanie polega na umieszczeniu kursora w komórce, którą chcemy wykonywać i równoczesnym naciśnięciu dwu klawiszy: ShiftEnter.  Ewentualnie można  wpisać polecenie i nacisnąć te dwa klawisze, żeby polecenie wykonać. Sam klawisz Enter przechodzi tylko do nowej strony.

Tam gdzie wspominam o czytaniu i pisani do plików pojawia się pojęcie „bieżącej kartoteki”. W przypadku uruchomienia programu Mathematica przez kliknięcie na plik .nb — bieżącą kartoteką będzie kartoteka główna użytkownika. W przypadku uruchomienia „ręcznego” (otwieramy terminal i wpisujemy polecenia):

bieżącą kartoteką będzie kartoteka $HOME/test czyli, na przykład /home/myszka/test. I tam będą ewentualnie tworzone pliki wynikowe lub poszukiwane pliki z danym. W przeciwnym razie będzie to kartoteka $HOME czyli np./home/myszka.

Materiały pomocnicze:

  1. Lekcja 1
  2. Lekcja 2
  3. Lekcja 3
  4. Lekcja 4
  5. Lekcja 5 dodatkowy plik d.png potrzebny do wykonania wszystkich poleceń
  6. Lekcja 6
  7. Lekcja 7