Lekcja 2

Palety

Nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć — po angielsku to po prostu Palettes… Chodzi o „panel(e)” pozwalające na łatwe wpisywanie różnych symboli. Ten najbardziej podstawowy zawiera litery greckie oraz symbole całek, sum oraz ułatwienia wpisywania rożnych operacji matematycznych.
Gdy niechcący zniknie (albo go nie ma) – można go łatwo uaktywnić wybierając z menu Palettes → Classroom Assistant. Można tam znaleźć również szereg innych ułatwien zawierających rodzaj podpowiedzi o podstawowych funkcjach Mathematici.

Style

Mathematica przyjmuje każdy tekst wpisywany w tak zwany graficzny FrontEnd, ale traktuje go jako polecenie do wykonania. Z tym, że niektórych poleceń nie rozumie. Za pomocą poleceń formatujących można zmienić znaczenie wpisywanych treści. Po zaznaczeniu komórki i kliknięciu prawym klawiszem myszy wybieramy z podręcznego menu sposób interpretacji zawartości; na przykład  Format → Style → Text (ten sam efekt uzyskamy naciskając na Alt-1 po wybraniu komórki (Cell).. Alt-1 pozwala zadeklarować tytuł rozdziału

Oprócz takich prostych modyfikacji stylu można również modyfikować atrybuty fragmentów tekstu w sposób analogiczny do wykorzystywanego przez procesory tekstu. Można modyfikować rodzaj (Format → Font) czcionki (Helvetica, Lucida,…) zamiast standardowego Timesa. W podobny sposób (Format → Face) można tekst wytłuszczyc lub zapisać italikami.

Kolejna możliwość globalnej zmiany wyglądu pozwala wybrać sposób prezentacji na ekranie (Format → Screen Style Environement) daje wybor pomiedzy Roboczy (Working — standardowy),  Prezentacja (Presentation — wszystkie znaki sa wieksze), Skondensowany (Condensed — wszytskie znaki sa mniejsze)…

Mathematica została wyposażona w rozliczne narzędzia pozwalające przygotowywać spisy treści, indeksy — wszystko to co jest niezbędne w celu przygotowania publikacji…

Szybkie wpisywanie greckich liter i innych symboli

Jeżeli ktoś nie chce korzystać z palet może sobie ułatwic (utrudnic?) zycie wpisując różne symbole bezpośrednio. W tym, celu należy użyć klawisza Esc, po naciśnięciu którego pojawiają się na ekranie trzy pionowe kropeczki (:) następnie naciskamy klawisz p i po raz kolejny klawisz Esc. Napis : p : zostaje przetworzony na literkę grecka π. Proste, prawda? W podobny sposób można wpisywać i inne symbole. : sum : daje znak ∑, (sumy); : int : daje znak ∫ (calki)…
NB sekwencja \ [ EscapeKey ] pozwala uzyskać obraz klawisza [ESC]

Help

Wszystkie Helpy Mathematici są tak skonstruowane, że podane przykłądy można modyfikować i przelicać na nowo (nie zmienia to oczywiście zawartości Helpów). Warto korzystać z tej możliwośc, żeby lepiej zrozumieć działanie poszcególnych funkcji, poleceń i parametrów.

Created with the Wolfram Language