Matlab — Scilab: krótki wstęp

Wstęp

Ten tekst jest podstawowa dokumentacją do programów Matlab (http://www.mathworks.com/) oraz Scilab (http://www.scilab.org/). Programy nie są identyczne, ale na potrzeby początkujących — magą być traktowane zamiennie.

Scilab to darmowy program, rozpowszechniany na licencji, która pozwala na dosyć szerokie jego wykorzystywanie (również do celów komercyjnych).

System Matlab (http://www.mathworks.com/) to zaawansowane narzędzie do rozwiązywania problemów technicznych. Scilab w wielkim stopniu naśladuje Matlaba, a w zakresie objętym tymi zajęciami — może być uznany za jego zastępnik…

Nazwa Matlab pochodzi od słów matrix laboratory, które dobrze oddają to w czym Matlab jest najlepszy: szeroko rozumiana algebra liniowa…

Niniejsze opracowanie nie powinno być w żadnym przypadku traktowane jako podstawowe źródło informacji. Jego celem jest szybkie przedstawienie podstawowych możliwości Matlaba jako zaawansowanego kalkulatora i narzędzia do obliczeń numerycznych i symulacyjnych.

Wszystkim zainteresowanym pakietem polecam literaturę zamieszczoną na końcu oraz dokumentację pakietu. Po uruchomieniu programu Matlab dostęp do dokumentacji uzyskujemy po naciśnięciu klawisza F1.