Dane i pliki

Dane i pliki

Podstawowe polecenia służące do zapisywania (i wczytywania) wartości zmiennych to saveload. Polecenie save zapisuje zawartość wszystkich zdefiniowanych zmiennych w pliku:

w przypadku, gdy chcemy zachować zawartość tylko niektórych zmiennych — ich listę podajemy po nazwie pliku:

Składnia polecenia load jest analogiczna:

Polecenia loadsave mogą służyć do przechowywania danych między sesjami. Tworzone w Scilabie za pomocą polecenia save pliki są binarne! W przypadku Matlaba polecenie save można zmusić do zapisu danych w formacie tekstowym. Trzeba dodać kolejny parametr:

gdzie fmt przyjmuje wartości: '--ascii' lub '--ascii', '--tabs' (więcej w helpie).

W przypadku braku nazw zmiennych, wszystkie zmienne robocze zapisywane są do pliku w formacie binarnym i mogą być łatwo odtworzone za pomocą polecenia load.

Polecenia write5 służy do zapisu danych w postaci ,,czytelnej” dla człowieka:

zawartość utworzonego pliku dane.txt jest następująca:

Polecenie load ma postać:

Gdy fmt jest pominięte — zakłada się tryb binarny. Wartości

Polecenie read6 ma nieco więcej parametrów:

Pierwszy z nich oznacza liczbę wierszy pliku, którą chcemy przeczytać, a drugi — liczbę kolumn. Gdy zamiast liczby wierszy podamy \(-1\) — przeczytany zostanie cały plik.

Gdy przeczytać chcemy zbyt wielką liczbę danych — występuje błąd:


  1. Tylko Scilab!
  2. Tylko Scilab!