Matlab (Scilab) jako kalkulator

Matlab (Scilab) jako kalkulator

Najbardziej prymitywne zastosowanie programu. Scilab nie rozumie (nie zna) zmiennej pi. Zamiast niej rozpoznaje %pi. Polecenia wpisujemy po znaku ,,zachęty” >> (–>). Korzystać możemy z praktycznie wszystkich funkcji matematycznych. Bardziej ,,zaawansowane” wykorzystanie Matlaba (Scilaba) pozwala na używanie ,,pamięci” czyli zmiennych: Zwracam uwagę na znak średnika umieszczony na końcu wyrażenia: gdy jego nie ma wynik działania wypisywany jest na terminalu. Po jego podaniu — Matlab (Scilab) jest ,,cichszy”. Nie ma to zbyt wielkiego zastosowania w przypadku wykonywania bezpośrednich obliczeń, gdyż cóż nam z czegoś takiego: ale zawsze możemy się ratować czymś takim: zmienna ans zawiera zawsze wynik ostatniego wyliczenia wykonywanego w trybie bezpośrednim. W przypadku zadania do wykonania dziwnych obliczeń Matlab zachowuje się w sposób następujący: A scilab tak: No tak… ,,Pamiętaj !@#$^&* nie dziel przez zero” jak głosi stare porzekadło — więc napisał, że jest błąd. Ale wynik, w zasadzie, jest dobry: Inf, czyli nieskończoność. Co więcej można na tym wykonywać dalsze działania! \(\infty+1=\infty\)! Ale takie coś nie przechodzi:2 NaN to po naszemu Not a Number — ,,to nie jest liczba”. Zatem odejmowanie dwu nieskończoności nie daje zera…3 W przypadku Scilaba — takich dziwnych obliczeń wykonać nie można. Ale Scilab poprawnie rozpoznaje zmienne o nazwach %inf (nieskończoność), %nan (Not a Number) czy %eps (najmniejsza rozpoznawalna liczba).

  1. Dalszy ciąg powyższego przykładu.
  2. I chyba dobrze!
[/raw]