Operacje matematyczne

Operacje matematyczne

\(+\)
suma
\(-\)
różnica
\(*\)
iloczyn
\(/\)
iloraz
\
,,lewe” dzielenie:4

\(a \setminus b=b/a\)
^
potęgowanie

  1. left division