Operacje matematyczne


Operacje matematyczne

\(+\)

suma

\(-\)

różnica

\(*\)

iloczyn

\(/\)

iloraz

\

,,lewe” dzielenie:4

[crayon-59c413abe1f80809333233/]

\(a \setminus b=b/a\)

^

potęgowanie


  1. left division