Specjalne funkcje wbudowane


Specjalne funkcje wbudowane

Matlab dostarcza kilku specjalnych funkcji. (Uwaga: Znak % nie będzie potrzebny w przypadku Matlaba!) Są to:

%pi

wartość liczby \(\pi\)

%i

jednostka zespolona (\(\sqrt{-1}\))

j

podobnie jak i

%eps

względna dokładność obliczeń zmiennoprzecinkowych (\(\varepsilon=2^{-52})\)

realmin

najmniejsza (dodatnia) liczba zmiennoprzecinkowa (\(2^{-1022}\))

realmax

największa liczba zmiennoprzecinkowa (\((2-\varepsilon)2^{1023}\))

%inf

nieskończoność

%nan

Not a number

Powyższe nazwy nie są zarezerwowane! Można zatem je podmienić wpisując, na przykład:

[crayon-59c93608ea831454235472/]

Aby ,,odzyskać” pierwotne znaczenie funkcji należy wydać polecenie clear:

[crayon-59c93608ea83c857295155/]