Specjalne funkcje wbudowane

Specjalne funkcje wbudowane

Matlab dostarcza kilku specjalnych funkcji. (Uwaga: Znak % nie będzie potrzebny w przypadku Matlaba!) Są to:

%pi
wartość liczby \(\pi\)
%i
jednostka zespolona (\(\sqrt{-1}\))
j
podobnie jak i
%eps
względna dokładność obliczeń zmiennoprzecinkowych (\(\varepsilon=2^{-52})\)
realmin
najmniejsza (dodatnia) liczba zmiennoprzecinkowa (\(2^{-1022}\))
realmax
największa liczba zmiennoprzecinkowa (\((2-\varepsilon)2^{1023}\))
%inf
nieskończoność
%nan
Not a number

Powyższe nazwy nie są zarezerwowane! Można zatem je podmienić wpisując, na przykład:

Aby ,,odzyskać” pierwotne znaczenie funkcji należy wydać polecenie clear: