Sposób wyświetlania wyników

Sposób wyświetlania wyników

To w jaki sposób Matlab wyświetla wyniki można ustalić wydając polecenie format. Należy go użyć podając dodatkowy parametr definiujący ostateczny efekt:

compact
wyłącza drukowanie pustych linii
short
krótki format wydruków:
short e
krótki format (5 cyfr znaczących; w postaci wykładniczej): 1.3333e+00 1.2345e-06
short g
krótki format (5 cyfr znaczących; w postaci wykładniczej tylko wtedy gdy taka potrzeba): 1.3333 1.2345e-06
long
format długi — pełna precyzja: 1.33333333333333 0.00000123450000
long e
format długi wykładniczy: 1.333333333333333e+00 1.234500000000000e-06
long g
format długi, postać wykładnicza tylko wtedy gdy potrzebna: 1.33333333333333 1.2345e-06
bank
z dokładnością ,,do groszy” (dwa miejsca po przecinku): 1.33 0.00
rat
format wymierny: 4/3 1/810045; a \(\pi\) wygląda tak:
hex
szesnastkowy: 3ff5555555555555 3eb4b6231abfd271