Tablice

Tablice

Jak już wspomniano, tablice wpisuje się tak:

W ten sposób powstała macierz o nazwie a i trzech wierszach (wiersze oddzielane są za pomocą średników) i czterech kolumnach (elementy wiersza oddzielane są przecinkami).

Do elementów macierzy odwołujemy się w sposób ,,konwencjonalny”: a(n,m). W przypadku Scilaba — do macierzy dwuwymiarowej można się dobierać tak jak do jednowymiarowej (pamiętając, że dane pamiętane są kolumnami):

Matlab (i Scilab) mają ciekawą właściwość pozwalającą na łatwe wybieranie kolumn (wierszy) macierzy:

Można, z wydobytych dwu kolumn, stworzyć nową macierz:

Analogicznie można stworzyć nową macierz z dwu lub więcej wierszy.

Operator : (dwukropek) służy do generowania liczb z podanego zakresu:

W wersji ,,rozbudowanej” polecenie ma trzy parametry:

Pierwszy oznacza początek zakresu, drugi krok, a trzeci — koniec. Parametry nie muszą być liczbami całkowitymi:

 


  1. Tylko Scilab!