Uruchomienie programu

Uruchomienie programu

Sposób uruchamiania programu zależy od systemu operacyjnego. W Windows najwygodniej znaleźć odpowiednią ikonę i w nią kliknąć. Podobnie można robić w systemach Uniksowych. Tam można również w trybie poleceń wydać polecenie:

Zazwyczaj z matlaba korzysta się w trybie graficzny (okienkowym).

Scilab uruchamiany jest w bardzo podobny sposób (albo należy znaleźć odpowiednią ikonkę, albo wydać odpowiednie polecenie.

Aby zakończyć pracę z systemem albo zamykamy okno korzystając z mechanizmów menedżera okien, albo wydajemy polecenie:

W dalszym ciąg tekstu polecenia rozpoczynające się od znaków zachęty1 >> dotyczyć będą Matlaba, a od znaków --> scilaba.

Okno programu w trybie graficznym

Matlab:

ch2deska

 

Scilab:

scilab


  1. Prompt.