Uruchamianie programów Matlab i Mathematica

 

Uruchamianie programów Matlab i Mathematica

Uruchomienie tych programów powinno1 być łatwe. Wystarczy kliknąć w ikonkę znajdującą się lewym, górnym rogu ekranu i zacząć pisać „mathematica” w przypadku Mathematici i „matlab” w przypadku Matlaba.

Jeżeli (co czasami może się zdarzyć) podczas pisania tego polecenia nie pojawi się ikona aplikacji można albo

  1. nacisnąć kombinację klawiszy Alt-F2 i w okienku napisać „mathematica”/„matlab” i wybrać z listy ikonę aplikacji (system zapamiętuje uruchamiane tak aplikacje i następnym razem będzie już łatwiej);
    albo
  2. nacisnąć kombinację klawiszy Alt-T i w okienku terminala napisać „mathematica”/„matlab”.

Aplikacje powinny się uruchomić w trybie GUI.

Pierwsze uruchomienie programu Mathematica

Podczas pierwszego uruchomianie mathematici pojawi się okienko żądające podania klucza aktywacyjnego.

Żądanie klucza aktywacyjnego

Żądanie klucza aktywacyjnego

Ponieważ nie mamy klucza — wybieramy inną metodę: „Other ways to activate”. Pojawia się kolejne okienko.

Wybór sposobu aktywacji

Wybór sposobu aktywacji

Wybieramy w nim (czyli klikamy) w „Connect to a network license server”. W kolejnym oknie podajemy adres serwera licencji temisto.immt.pwr.wroc.pl i klikamy „Activate”.

Podanie adresu serwera licencji

Podanie adresu serwera licencji

Na koniec zostaje zaakceptowanie licencji i kliknąć OK.

Akceptacja licencji

Instrukcja w postaci jednego pliku…

…jest również dostępna.


  1. Ale nie zawsze jest.