Zadania testowe


Wstęp

Poniżej znajduje się zestaw kilku(nastu) zadań które należy spróbować rozwiązać w Matlabie (Scilabie) i Mathematici. Zakładam, że nie wszystkie dane będziecie przepisywać „ręcznie”.

Zadanie 1

Narysować wykres funkcji y=2sin(t)+cos(t),0t2πy=2\sin(t)+\cos(t),\; 0 \le t \le 2 \pi

Zadanie 2

Narysować wykres funkcji zadanej parametrycznie: $$x(t)=\sin(t+0.3)\\ y(t)=\cos(2t)\\ 0\le t \le 2Pi$$

Zadanie 3

Na jednym obrazku umieścić wykresy następujących funkcji $$y=\cos(x)\cos(x)\\ y=|\sin(x)\cos(x)|\\ 0\le x \le 4\pi\\$$

Zadanie 4

Rozwiązać układ równań: $$3x + 7y = 12\\ -2x + 6y = 8\\$$

Zadanie 5

Użyć Matlaba (lub Scilaba, Mathematici) do wyznaczenia pierwiastków równania kwadratowego: 3xx+2x+6=03xx+2x+6=0

Zadanie 6

Rozwiazac uklad rownan liniowych Macierz AA : A=0.68573100.56084860.19851440.87821650.66235690.54425730.06837400.72635070.2320748A=\begin{array}{lll} 0.6857310 & 0.5608486 & 0.1985144\\ 0.8782165 & 0.6623569 & 0.5442573\\ 0.0683740 & 0.7263507 & 0.2320748 \end{array} Kolumna wyrazow wolnych bb : b=0.21646330.88338880.6525135b=\begin{array}{l} 0.2164633\\ 0.8833888\\ 0.6525135 \end{array}

Zadanie 7

Narysować wykres danych zawartych w tabeli [crayon-65e58e20a03e2023064815/]

Zadanie 8

Narysować wykres danych zawartych w tabeli [crayon-65e58e20a03ea178203413/]

Zadanie 9

Narysować wykres danych zawartych w tabeli [crayon-65e58e20a03ec250793323/]

Zadanie 10

Użyć Matlaba (lub Scilaba, Mathematici) do wyliczenia sumy następujących danych (liczb jest dokładnie 100). Co najmniej zaproponować sposób postępowania! [crayon-65e58e20a03ee637352944/]

Zadanie 11

Poniższa tablica zawiera 100 liczb. „Wczytać” dane do Matlaba (lub Scilaba, Mathematici) do tablicy xx i narysować wykres y=cos(x)y=\cos(x) [crayon-65e58e20a03ef695915037/]

Zadanie 12

Poniższe dane zawierają 200 liczb. Wczytać je do tablicy xx o wymiarach 2x100 (dwa wiersze, 100 kolumn) oraz do tablicy yy o wymiarach 100x2. [crayon-65e58e20a03f1604535376/]

Zadanie 13

Wczytać dane do Matlaba (lub Scilaba, Mathematici) i narysować wykres 3 kolumny w funkcji kolumny 2 [crayon-65e58e20a03f3353435400/]

Zadanie 14

Zadanie TRUDNE! Narysować wykres funkcji dwu zmiennych $$z=\sin(x)\sin(y)\\ -\pi \le x \le pi\\ -\pi \le y \le pi$$

Zadanie 15

Kolejne dane zawarte w tym pliku to wektor xx (21 składowych), wektor yy (21 składowych) oraz tablica zz (21x21). Wczytac dane do Matlaba (lub Scilaba, Mathematici) i narysowac wykres funkcji (3D) z(x,y)z(x,y) [crayon-65e58e20a03f4002413577/] [crayon-65e58e20a03f6869966789/] [crayon-65e58e20a03f8543709312/]

Zadanie 16

Mamy n równań kwadratowych Aixx+Bix+Ci=0A_ixx + B_ix + C_i = 0 Współczynniki równań zapisane sa w tablicach AA , BB , CC . Czy da się łatwo (w jednym kroku) rozwiązać wszystkie równania? Jeżeli tak to jak? Poniższa tablica zawiera przykładowe dane: [crayon-65e58e20a03f9493163475/]