Laboratorium 6: Możliwosci obliczeniowe komputera

1 Wstęp

Dziś poznajemy możliwości obliczeniowe komputera/programu.

1.1 Cel laboratorium

Celem laboratorium jest opracowanie i przedstawienie metodologii sprawdzenia możliwości obliczeniowych komputera/programu, czyli:

 • największej liczby dodatniej,
 • najmniejszej liczby ujemnej,
 • najmniejszej liczby dodatniej (większej od zera)
 • używanej liczby cyfr znaczących.

Zadanie można próbować robić w języku python, ale wystarczy arkusz kalkulacyjny programu OpenOffice.or calc. Warto jednak spróbować powtórzyć niektóre idee w Pythonie!

1.2 Pytania

 1. Sposób zapisu liczb zmiennoprzecinkowych.
 2. Sposób zapisu liczb zmiennoprzecinkowych (komputer!).
 3. Co to jest mantysa?
 4. Co to jest cecha?

2 Zadania do wykonania

 1. (Szczegółowy) Opis metodologii postępowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Arkusz kalkulacyjny lub program w języku python (C?) wykonujący obliczenia według przedstawionej metodologii:
  • największej liczby dodatniej,
  • najmniejszej liczby ujemnej,
  • najmniejszej liczby dodatniej (większej od zera)
  • używanej liczby cyfr znaczących.

3 Tekst instrukcji w formie PDF

Instrukcja w formie PDF.

Wersja: Wersja: 2 z drobnymi modyfikacjami!z dnia 2015-10-23 10:53:17 +0200