Literatura


6 Kilka uwag o literaturze

Poniżej przedstawiam bardzo wiele książek. Robię to dla tych, którzy nie wiedzą od czego zacząć. Wszystkie pozycje literatury uzupełniającej zostały wybrane z katalogu Biblioteki Głównej. Nie znaczy to, oczywiście, że są dostępne. Ale można od nich zaczynać (jeżeli będzie taka potrzeba)…

Dział „Beletrystyka” zawiera trzy znakomite książki wielkich naukowców: Feynmana i Ulama. Pierwszy z nich był fizykiem drugi matematykiem. Obaj brali udział w projekcie Manhattan i bardzo ciekawie opisują tamte czasy. Wspominam o nich na wykładzie. Dodałem tam też inną, bardzo dobrą pracę: Jamesa Gleicka Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja. Jest gruba, ale daje znakomity obraz informatyki i przedmiotu jej badań czyli informacji.

Nie jestem, natomiast, w stanie nadązać nad rozwojem systemu Microsoft Office oraz nad masowo produkowaną literaturą na temat tego oprogramowania.