Technologie Informacyjne

 • J. Biernat, Architektura komputerów, Wrocław: Oficyna wydawnicza politechniki wrocławskiej, 2005.
  [BibTeX]
  @Book{Biernat,
  title = {Architektura komputerów},
  publisher = {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  year = {2005},
  author = {Janusz Biernat},
  address = {Wrocław},
  }

 • D. Harel, Komputery-spółka z~o.o.: czego komputery naprawdę nie umieją robić, Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 2002.
  [BibTeX]
  @Book{Harel_spolka,
  title = {Komputery-spółka z~o.o.: czego komputery naprawdę nie umieją robić},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  year = {2002},
  author = {David Harel},
  series = {Ludzie, Komputery, Informacja},
  address = {Warszawa},
  }

 • D. Harel and Y. Feldman, Rzecz o istocie informatyki: algorytmika, Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 2001, 2002, 2008.
  [BibTeX]
  @Book{Harel,
  title = {Rzecz o istocie informatyki: algorytmika},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  year = {2001, 2002, 2008},
  author = {David Harel and Yishai Feldman},
  series = {Klasyka informatyki},
  address = {Warszawa},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.02},
  }

 • D. E. Knuth, Sztuka programowania, Warszawa: Wnt, 2001.
  [BibTeX] [Abstract]

  Jest to najwspanialsze dzieło z informatyki, jakie kiedykolwiek powstało, składające się z trzech tomów. Nie ma chyba na świecie informatyka, który nie słyszałby o tej znakomitej pozycji i o jej autorze – wielkim uczonym, słynnym twórcy systemu TEX. Tom 1 jest poświęcony algorytmom podstawowym. Knuth przedstawia w nim narzędzia matema-tyczne niezbędne do zrozumienia algorytmów i programów komputerowych. Wykazuje głęboki związek między komputerami a matematyką abstrakcyjną. Opisuje język typu assembler, w którym przedstawia algorytmy omawiane w następnych dwóch tomach. Zajmuje się też podstawowymi technikami programowania. Sporo miejsca poświęca strukturom danych, nierozerwalnie związanym z algorytmami. Tom 2 jest poświęcony algorytmom seminumerycznym. Knuth omawia w nim liczby losowe, metody generowania ich i testy statystyczne stosowane w informatyce. Wykazuje głęboki związek między komputerami a matematyką abstrakcyjną. Zajmuje się arytmetyką komputerową. Przedstawione przez niego algorytmy są podstawą każdego programu komputerowego. Tom 3 jest być może najważniejszy. Knuth skupia się w nim na sortowaniu i wyszukiwaniu – dwóch głównych operacjach nienumerycznego przetwarzania informacji. Przedstawia sortowanie wewnętrzne i zewnętrzne. (Nie ma chyba książki, w której byłoby tyle algorytmów sortowania). Omawia operację wyszukiwania określonych elementów w tablicach i zbiorach, z wykorzystaniem metod tradycyjnych i najnowszych. Wprowadza w tym celu dodatkowe struktury danych, nie oma-wiane w tomie 1. Jest to wspaniały wykład, z mistrzowsko dobranymi zadaniami, oszacowanymi przez Knutha pod względem trudności w skali od 00 do 50 punktów. Zadania oszacowane na 00 punktów są łatwe, a te oszacowane na 50 są warte doktoratu – i to na dobrej uczelni. Czytanie tego dzieła to prawdziwa przyjemność. Każdy student informatyki i matematyki, a także każdy informatyk-specjalista powinien je mieć.

  @Book{Knuth01,
  title = {Sztuka {p}rogramowania},
  publisher = {WNT},
  year = {2001},
  author = {Donald E. Knuth},
  series = {{Klasyka} {Informatyki}},
  address = {Warszawa},
  note = {ISBN 83-204-2539-5},
  abstract = {Jest to najwspanialsze dzieło z informatyki, jakie kiedykolwiek powstało,
  składające się z trzech tomów. Nie ma chyba na świecie informatyka,
  który nie słyszałby o tej znakomitej pozycji i o jej autorze – wielkim
  uczonym, słynnym twórcy systemu TEX. Tom 1 jest poświęcony algorytmom
  podstawowym. Knuth przedstawia w nim narzędzia matema-tyczne niezbędne
  do zrozumienia algorytmów i programów komputerowych. Wykazuje głęboki
  związek między komputerami a matematyką abstrakcyjną. Opisuje język
  typu assembler, w którym przedstawia algorytmy omawiane w następnych
  dwóch tomach. Zajmuje się też podstawowymi technikami programowania.
  Sporo miejsca poświęca strukturom danych, nierozerwalnie związanym
  z algorytmami. Tom 2 jest poświęcony algorytmom seminumerycznym.
  Knuth omawia w nim liczby losowe, metody generowania ich i testy
  statystyczne stosowane w informatyce. Wykazuje głęboki związek między
  komputerami a matematyką abstrakcyjną. Zajmuje się arytmetyką komputerową.
  Przedstawione przez niego algorytmy są podstawą każdego programu
  komputerowego. Tom 3 jest być może najważniejszy. Knuth skupia się
  w nim na sortowaniu i wyszukiwaniu – dwóch głównych operacjach nienumerycznego
  przetwarzania informacji. Przedstawia sortowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
  (Nie ma chyba książki, w której byłoby tyle algorytmów sortowania).
  Omawia operację wyszukiwania określonych elementów w tablicach i
  zbiorach, z wykorzystaniem metod tradycyjnych i najnowszych. Wprowadza
  w tym celu dodatkowe struktury danych, nie oma-wiane w tomie 1. Jest
  to wspaniały wykład, z mistrzowsko dobranymi zadaniami, oszacowanymi
  przez Knutha pod względem trudności w skali od 00 do 50 punktów.
  Zadania oszacowane na 00 punktów są łatwe, a te oszacowane na 50
  są warte doktoratu – i to na dobrej uczelni. Czytanie tego dzieła
  to prawdziwa przyjemność. Każdy student informatyki i matematyki,
  a także każdy informatyk-specjalista powinien je mieć.},
  }

 • W. Komorowski, Krótki kurs architektury i~organizacji komputerów, Warszawa: Mikom, 2004.
  [BibTeX]
  @Book{Komorowski,
  title = {Krótki kurs architektury i~organizacji komputerów},
  publisher = {Mikom},
  year = {2004},
  author = {Komorowski, Witold},
  address = {Warszawa},
  }

 • M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Arkusze,
  title = {Arkusze kalkulacyjne},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Kopertowska, Mirosława},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom Zaawansowany},
  }

 • M. Kopertowska, Bazy danych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Bazy,
  title = {Bazy danych},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Kopertowska, Mirosława},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~5},
  }

 • M. Kopertowska, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Grafika,
  title = {Grafika menedżerska i prezentacyjna},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Kopertowska, Mirosława},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~6},
  }

 • M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Przetwarzanie,
  title = {Przetwarzanie tekstów},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Kopertowska, Mirosława},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~3},
  }

 • J. F. Kurose, Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z~internetem w~tle, Gliwice: Wydawnictwo helion, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Kurose,
  title = {Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z~internetem w~tle},
  publisher = {Wydawnictwo Helion},
  year = {2006},
  author = {Kurose, James F.},
  address = {Gliwice},
  }

 • É. Lévénez, Computer languages history, 2021.
  [BibTeX]
  @Unpublished{Lang_Hist,
  author = {Lévénez, {\'E}ric},
  title = {Computer Languages History},
  note = {\url{http://www.levenez.com/lang/}},
  year = {2021},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.02},
  }

 • É. Lévénez, Unix history, 2021.
  [BibTeX]
  @Unpublished{Unix_Hist,
  author = {Lévénez, {\'E}ric},
  title = {Unix History},
  note = {\url{http://www.levenez.com/unix/}},
  year = {2021},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.02},
  }

 • É. Lévénez, Windows history, 2021.
  [BibTeX]
  @Unpublished{Windows_Hist,
  author = {Lévénez, {\'E}ric},
  title = {Windows History},
  note = {\url{http://www.levenez.com/windows/}},
  year = {2021},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.02},
  }

 • Z. Nowakowski, Użytkowanie komputerów, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Uzytkowanie,
  title = {Użytkowanie komputerów},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Nowakowski, Zdzisław},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~2},
  }

 • B. Pascal, „Rozprawy i myśli.” Warszawa: Instytut wydawniczy pax, 1962, p. 1–13.
  [BibTeX]
  @InBook{pascalina,
  chapter = {Machina Arytmetyczna},
  pages = {1--13},
  title = {Rozprawy i myśli},
  publisher = {Instytut Wydawniczy PAX},
  year = {1962},
  author = {Blaise Pascal},
  address = {Warszawa},
  note = {Dostępne jako \url{https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/pascalina.pdf}},
  }

 • D. Pigott, The encyclopedia of computer languages, 2006.
  [BibTeX] [Abstract] [Download PDF]

  Welcome to HOPL, the History of Programming Languages. This site is concerned with the idea-historical treatment of the development of programming languages as a means of human expression and creation. In 1976, at the History of Computing Conference in Los Alamos, Richard Hamming described why we might be interested in the history of computing: „we would know what they thought when they did it”. This site is all about why they did it – why people designed and implemented languages and what influenced them when they did so (historically, philosophically, politically as well as theoretically). This site lists 8512 languages, complete with 17837 bibliographic records featuring 11064 extracts from those references. It is in effect a family tree of languages with 5445 links, making it not only the biggest programming language family tree around, but also one of the largest idea-genealogical projects undertaken. It has delivered more than 1,720,000 programming languages descriptions in the last 14 months, and is featured as required reading by many university programming language history and design courses. For more about why HOPL is here, there is an introduction, and the rationale for inclusion in the collection is here.

  @Misc{pigott_encyclopedia_2006,
  author = {Diarmuid Pigott},
  title = {The Encyclopedia of Computer Languages},
  howpublished = {\url{https://web.archive.org/web/20110408094022/http://hopl.murdoch.edu.au/}},
  year = {2006},
  abstract = {Welcome to HOPL, the History of Programming Languages.
  This site is concerned with the idea-historical treatment of the development
  of programming languages as a means of human expression and creation.
  In 1976, at the History of Computing Conference in Los Alamos, Richard
  Hamming described why we might be interested in the history of computing:
  "we would know what they thought when they did it".
  This site is all about why they did it - why people designed and implemented
  languages and what influenced them when they did so (historically,
  philosophically, politically as well as theoretically).
  This site lists 8512 languages, complete with 17837 bibliographic
  records featuring 11064 extracts from those references. It is in
  effect a family tree of languages with 5445 links, making it not
  only the biggest programming language family tree around, but also
  one of the largest idea-genealogical projects undertaken.
  It has delivered more than 1,720,000 programming languages descriptions
  in the last 14 months, and is featured as required reading by many
  university programming language history and design courses. For more
  about why HOPL is here, there is an introduction, and the rationale
  for inclusion in the collection is here.},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.01.20},
  url = {http://hopl.murdoch.edu.au/},
  }

 • W. Sikorski, Podstawy technik informatycznych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Podstawy_Technik,
  title = {Podstawy technik informatycznych},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Sikorski, Witold},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~1},
  }

 • A. Silberschatz, Podstawy systemów operacyjnych, Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Silberschatz,
  title = {Podstawy systemów operacyjnych},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  year = {2006},
  author = {Silberschatz, Abraham},
  address = {Warszawa},
  }

 • W. Stallings, Systemy operacyjne: struktura i~zasady budowy, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Stallings,
  title = {Systemy operacyjne: struktura i~zasady budowy},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN},
  year = {2006},
  author = {Stallings, William},
  address = {Warszawa},
  }

 • N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, Wydawnictwa naukowo-techniczne, 2004.
  [BibTeX]
  @Book{Wirth,
  title = {Algorytmy + struktury danych = programy},
  publisher = {Wydawnictwa Naukowo-Techniczne},
  year = {2004},
  author = {Wirth, Niklaus},
  series = {Klasyka informatyki},
  }

 • A. Wojciechowski, Usługi w sieciach informatycznych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe pwn, mikom, 2006.
  [BibTeX]
  @Book{Uslugi,
  title = {Usługi w sieciach informatycznych},
  publisher = {Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom},
  year = {2006},
  author = {Wojciechowski, Adam},
  address = {Warszawa},
  note = {Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł~7},
  }

 • P. Wróblewski, Algorytmy: struktury danych i~techniki programowania, Gliwice: Helion, 2010.
  [BibTeX]
  @Book{Wroblewski2010,
  title = {Algorytmy: struktury danych i~techniki programowania},
  publisher = {Helion},
  year = {2010},
  author = {Piotr Wróblewski},
  address = {Gliwice},
  owner = {myszka},
  timestamp = {2010.10.02},
  }

 • P. Wróblewski, Algorytmy: struktury danych i~techniki programowania: algorytmika nie tylko dla informatyków, Gliwice: Helion, 2003.
  [BibTeX]
  @Book{Wroblewski2003,
  title = {Algorytmy: struktury danych i~techniki programowania: algorytmika nie tylko dla informatyków},
  publisher = {Helion},
  year = {2003},
  author = {Piotr Wróblewski},
  address = {Gliwice},
  }

 • R. Zuber, Metody numeryczne i programowanie, Wszip, 1975.
  [BibTeX]
  @Book{zuber,
  title = {Metody numeryczne i programowanie},
  publisher = {WSziP},
  year = {1975},
  author = {Roman Zuber},
  note = {fragmenty: \url{https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/zuber.pdf}},
  }

 • J. Gleick, Informacja. bit — wszechświat — rewolucja, Kraków: Wydawnictwo znak, 2012.
  [BibTeX]
  @Book{Gleick2012,
  title = {Informacja. bit — wszechświat — rewolucja},
  publisher = {Wydawnictwo Znak},
  year = {2012},
  author = {James Gleick},
  address = {Kraków},
  isbn = {978-83-240-2249-6},
  date = {2012-01-11},
  ean = {9788324022496},
  pagetotal = {464},
  review = {Pasjonujaca instrukcja obslugi wspolczesnosci.
  Kazda epoka ma swoja ceche szczegolna. Zyjemy w wieku "informacji", tak jak nasi przodkowie zyli w wieku "pary", "zelaza" czy chocby "kamienia lupanego". Czym wlasciwie jest "informacja"? Na to pytanie odpowiada znany popularyzator nauki i autor bestsellerow James Gleick. Jego najnowsza ksiazka to rewolucyjna lektura, ktora pozwala zupelnie inaczej spojrzec na wspolczesny swiat.
  Informacja to podroz przez wieki siegajaca najdawniejszych czasow, kiedy kazda mysl odchodzila w zapomnienie rownie szybko, jak sie rodzila. Gleick prowadzi czytelnika od pierwszych systemow komunikacyjnych, takich jak tam-tamy, az do wspolczesnosci, kiedy wszyscy bezwiednie stalismy sie ekspertami od wszystkiego, a problemem nie jest brak informacji, ale jej nadmiar. Przybliza sylwetki czestokroc zapomnianych geniuszy i wizjonerow odpowiedzialnych za to, jak rozumiemy dzisiaj informacje i jak sie nia poslugujemy.
  Kazda informacja moze zmienic Twoj punkt widzenia.
  Ta Informacja odmieni calkowicie Twoje spojrzenie na swiat.Pasjonujaca instrukcja obslugi wspolczesnosci
  Kazda epoka ma swoja ceche szczegolna. Zyjemy w wieku "informacji", tak jak nasi przodkowie zyli w wieku "pary", "zelaza" czy chocby "kamienia lupanego". Czym wlasciwie jest "informacja"? Na to pytanie odpowiada znany popularyzator nauki i autor bestsellerow James Gleick. Jego najnowsza ksiazka to rewolucyjna lektura, ktora pozwala zupelnie inaczej spojrzec na wspolczesny swiat.
  Informacja to podroz przez wieki siegajaca najdawniejszych czasow, kiedy kazda mysl odchodzila w zapomnienie rownie szybko, jak sie rodzila. Gleick prowadzi czytelnika od pierwszych systemow komunikacyjnych, takich jak tam-tamy, az do wspolczesnosci, kiedy wszyscy bezwiednie stalismy sie ekspertami od wszystkiego, a problemem nie jest brak informacji, ale jej nadmiar. Przybliza sylwetki czestokroc zapomnianych geniuszy i wizjonerow odpowiedzialnych za to, jak rozumiemy dzisiaj informacje i jak sie nia poslugujemy.
  Kazda informacja moze zmienic Twoj punkt widzenia.
  Ta Informacja odmieni calkowicie Twoje spojrzenie na swiat.},
  }

 • J. R. C. Patterson, Modern microprocessors – A 90-minute guide!, 2015.
  [BibTeX] [Download PDF]
  @Misc{Patterson2015,
  author = {Jason Robert Carey Patterson},
  title = {Modern Microprocessors -- {A} 90-Minute Guide!},
  year = {2015},
  file = {Modern Microprocessors - A 90-Minute Guide!:/home/myszka/Zotero/storage/J9GNXI69/modernmicroprocessors.html:text/html},
  url = {http://www.lighterra.com/papers/modernmicroprocessors/},
  urldate = {2017-09-10},
  }

 • R. P. Feynman, Feynman lectures on computation, T. Hey and R. W. Allen, Eds., Crc press, 2018.
  [BibTeX]
  @Book{Feynman2018,
  title = {Feynman Lectures on Computation},
  publisher = {CRC Press},
  year = {2018},
  author = {Richard P. Feynman},
  editor = {Tony Hey and Robin W. Allen},
  }