Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1

by Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski
Reference:
Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski), In Zeszyty Naukowe — Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 48, 2016.
Bibtex Entry: