Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych

by Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka
Reference:
Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji, Wydaw. Uczel. ATR, 2000.
Bibtex Entry: