Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową

by Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka
Reference:
Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową (Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc., 2000.
Bibtex Entry: