Metoda pomiaru tłumienia w obszarze małych kątów przesunięcia fazowego

by Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka
Reference:
Metoda pomiaru tłumienia w obszarze małych kątów przesunięcia fazowego (Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka), In VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 1999.
Bibtex Entry: