Struktura kształcenia kadr naukowych w wyższej szkole technicznej

by Wacław Kasprzak, Karol I Pelc
Abstract:
Praca zawiera opis struktury ksztalcenia kadr naukowych w wyzszej szkole technicznej i tradycje badan naukowych w wyzszym szkolnictwie technicznym. Ze wzgledu na ogromne potrzeby kadrowe wywolane szybka rozbudowa gospodarki narodowej konieczne jest programowanie struktury dyscyplin w szkole wyzszej i ksztaltowanie struktury dyscyplinowej szkoly.
Reference:
Struktura kształcenia kadr naukowych w wyższej szkole technicznej (Wacław Kasprzak, Karol I Pelc), In Życie Szkoły Wyższej, 1978.
Bibtex Entry: