Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania

Error thrown

Call to a member function id() on array