Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania

by Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata
Reference:
Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania (Wacław Kasprzak, Wojciech Myszka, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata), 1991.
Bibtex Entry: