Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek
Reference:
Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (Andrzej Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2003.
Bibtex Entry: