Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki — prezentacja eksperymentu na odległość

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata
Reference:
Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki — prezentacja eksperymentu na odległość (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata), In Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium, Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. ([slides])
Bibtex Entry: