Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek
Reference:
Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005.
Bibtex Entry: