Książki elektroniczne (stan technologii)

by Wojciech Myszka
Reference:
Książki elektroniczne (stan technologii) (Wojciech Myszka), Chapter in Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych, nr 1 (Roman Galar, ed.), Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2012.
Bibtex Entry: