LaTeX Podręcznik użytkownika

by Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz
Reference:
LaTeX Podręcznik użytkownika (Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz), PLJ, 1992.
Bibtex Entry: