Próba oceny aktywności publikacyjnej i patentowej dolnośląskiego środowiska naukowo-badawczego w wybranych dziedzinach

by Lidia Żurawowicz, Wojciech Myszka
Reference:
Próba oceny aktywności publikacyjnej i patentowej dolnośląskiego środowiska naukowo-badawczego w wybranych dziedzinach (Lidia Żurawowicz, Wojciech Myszka), Technical report, Politechnika Wrocławska, 2008.
Bibtex Entry: