Kierownictwo Katedry

Kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. zw.

Zastępca kierownika: dr inż Justyna Krzak

Kierownik administracyjny: mgr inż. Katarzyna Żołyńska

Zespoły:

  1. Zespół Badawczy Dynamiki — Kierownik: dr inż. Mirosław Bocian
  2. Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych — Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
  3. Zespół Badawczy Materiałów Smart — Kierownik: dr inż. Daniel Lewandowski
  4. Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych — Kierownik: dr Marek Jasiorski
  5. Zespół Badawczy Mechaniki Biomateriałów — Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Detyna
  6. Zespół Badawczy Mechaniki Eksperymentalnej — Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta
  7. Zespół Badawczy Metali Amorficznych — Kierownik: dr inż. Mariusz Hasiak
  8. Zespół Badawczy Modelowania — Kierownik: dr inż. Grażyna Ziętek

Kultura eksperymentu