Dydaktyka

Materiały do zajęć:

Technologie Informacyjne –  wykład

Metody numeryczne – projekt