Informatyka

Materiały do zajęć z programowania w języku C

Zachęcam do zapoznania się z problemami algorytmicznymi dostępnymi na stronie: https://projecteuler.net/archives
i wykonania wybranych zadań za pomocą C.

Umiejętności programistyczne można także ćwiczyć rozwiązując zadania zamieszczone na stronie: https://main2.edu.pl/c/konkurs-wstepu-do-programowania/p/   

Osobom zaczynającym przygodę z programowaniem zalecam zacząć o zadań prostszych (czyli od początku).

Pomoce naukowe:

Funkcje, deklaracje, prototypy – co prawda dla języka C++ ale podstawowe zasady są takie same 


Instrukcje do zajęć:

Temat 1
    – rozgrzewka: zaprogramuj algorytm Lab_01.png
    – wykonaj zadania opisane w instrukcji Ala ma kota

Temat 2: Algorytm Euklidesa

Temat 3: Algorytm b

Od zajęć 4 włącznie, wszystkie programy powinny bazować na własnoręcznie napisanych funkcjach

Temat 4: Metoda połowienia

Temat 5: Tablice – wyszukiwanie binarne

Temat 6: Metoda Newtona-Raphsona

Temat 7: Rekurencja – Wieże Hanoi

Temat 8: Tablice 2D – statystyki tablicy

Temat 9: Maszyna stanów

Temat 10: Struktury danych

Temat 10a: Struktury danych – ułamki

Temat 11: Anagramy   

Temat 12: Statystyka znaków

Temat 13: Zaawansowane wejście/wyjście