Mechanika analityczna

Laboratorium

Zadania do wykonania na zajęciach

Pomoce naukowe:

Kurs przygotowany przez Grzegorza Knora dostępny jest tutaj

Komentarze do prac

Uwagi edytorskie do prac

Sprawozdania proszę przesyłać w plikach w formacie pdf

  1. Praca powinna być sensownie podzielona na rozdziały i podrozdziały jeśli trzeba. Nie ma potrzeby tworzenia rozdziału Wykresy (z samymi wykresami i niczym więcej), wykresy są częścią wyników.
  2. W pracy powinny być jasno określone warunki zadania takie jak dane do zadania, przyjęte współczynniki, wyznaczone i użyte w modelu parametry (stałe całkowania, tu składowe prędkości początkowej i współrzędne punktu „startu”).
    Praca powinna być tak opisana aby osoba postronna mogła we własnym zakresie odtworzyć model i uzyskać takie same wyniki.
  3. Do każdego elementu który pojawia się w pracy, typu wzór, wykres, tabela itp., należy odnieść się w tekście. Ale bez wodolejstwa.
  4. Jeśli na wykresie przedstawione jest kilka przebiegów to należy je w sposób zrozumiały opisać (pomocne jest umieszczenie legendy na wykresach).
  5. Na modelu należy nanieść oznaczenia opisujące/oznaczające która część odpowiada za symulację dla osi X a która dla osi Y i tak dalej.
  6. Wyniki liczbowe najlepiej zamieszczać w formie stabelaryzowanej.
  7.