Metody numeryczne

Zajęcia prowadzone są na bazie planu dr W.  Myszki, z pewnymi zmianami – instrukcje.

Do sprawnego i bezstresowego wykonania zadań niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie się z zagadnieniami pojawiającymi się na zajęciach. Czasem wystarczy odświeżenie podstaw teoretycznych, innym razem przypomnienie prawideł rządzących danym oprogramowaniem a niekiedy przemyślenie/zaplanowanie sposobu rozwiązania danego problemu.

Pracować będziecie Państwo w głównej mierze wykorzystując Matlaba. Osobom niezorientowanym w obsłudze polecam skorzystać z opracowania dr W. Myszki dotyczącego Matlaba.
Warto jedna zapoznać się z innymi informacjami dotyczącymi Metod numerycznych.

Zaliczenie odbywa się na podstawie zaangażowania oraz stopnia realizacji zadania do wykonania plus kilka prac pisemnych (sprawozdania).

Sprawozdania

 • W formie elektronicznej (pdf) wysyłane za pomocą e Portalu.
 • Pliki i tytuł wiadomości mają mieć ściśle określone nazwy tj. odpowiednio dla grupy: 
  PN_TP_09_Nazwisko_NrLab,
  SR_TN_12_Nazwisko_NrLab          (SR_TN_12_Kowalski_4),
  SR_TP_12_Nazwisko_NrLab           (SR_TP_12_Sokolowska_2).
  Bez zbędnego tekstu w tytule, nazwie i treści.
 • Pisać należy treściwie i na temat. Wskazane są wykresy, ilustracje, tabele itp., każdy z tych elementów wymaga przynajmniej krótkiego opisu lub odniesienia się w tekście.
 • Mile widziana jest inwencja własna, wykraczająca poza „suchą” realizację poleceń.