Projekt

Instrukcje

Zajęcia 1 – wg. planu dr Myszki * (bez sprawozdania)

Zajęcia 2 – wg. planu lab. 2 * oraz lab. 2a * z modyfikacjami (sprawozdanie).

  1. Po ustaleniu okresu zmienności temperatury należy, na podstawie charakterystyki częstotliwościowej, odtworzyć przebieg wyjściowy i przeanalizować ewentualne różnice.
    Wskazówka: w Matlabie pomocna będzie  funkcja ifft. 
  2. W kolejnym kroku należy zbadać wpływ filtracji wybranych częstotliwości na kształt odtwarzanego przebiegu.
    Wskazówka 1: filtracja sprowadza się do „zerowania”  tych częstotliwości składowych, które uważamy za niepożądane.
    Wskazówka 2: podczas „zerowania” trzeba wziąć pod uwagę iż widmo sygnału ma postać symetryczną.
  3. Następnie zaproponować zakres filtrowanych częstotliwości tak aby przebieg zachował swój charakter.
  4. Udokumentować wnioski i spostrzeżenia.

Zajęcia 3 – instrukcja **

Pliki:
       TN_09 – A, F **
       TN_12 – A,  F **
       TP_12 – A, F **

Zajęcia 4 – instrukcja **

Zajęcia 5 – wg. planu dr Myszki – lab.4 * (bez sprawozdania)

————————————————————————————-

Materiały dodatkowe 

Podstawy analizy częstotliwościowej (zajęcia 3)
  analiza częstotliwościowa *
  przecieki widma (ang.) *
  okna czasowe (ang.) *

Aproksymacja (zajęcia 4)
  fit, ( oraz dodatkowe fukncje/modele aproksymacyjne)
              np.: f = fit(x,y,’exp2′)
  polyfit (oraz polyval)

 

 * – kliknij LPM aby otworzyć
 ** – kliknij LPM aby otworzyć lub PPM aby zapisać plik