Projekt

Instrukcje

Zajęcia 1 – wg. planu dr Myszki (bez sprawozdania)

Zajęcia 2 – wg. planu lab. 2 oraz lab. 2a z modyfikacjami (sprawozdanie).

  1. Po ustaleniu okresu zmienności temperatury należy, na podstawie charakterystyki częstotliwościowej, odtworzyć przebieg wyjściowy i przeanalizować ewentualne różnice.
    Wskazówka: w Matlabie pomocna będzie  funkcja ifft. 
  2. W kolejnym kroku należy zbadać wpływ filtracji wybranych częstotliwości na kształt odtwarzanego przebiegu.
    Wskazówka 1: filtracja sprowadza się do „zerowania”  tych częstotliwości składowych, które uważamy za niepożądane.
    Wskazówka 2: podczas „zerowania” trzeba wziąć pod uwagę iż widmo sygnału ma postać symetryczną.
  3. Następnie zaproponować zakres filtrowanych częstotliwości tak aby przebieg zachował swój charakter.
  4. Udokumentować wnioski i spostrzeżenia.

Zajęcia 3 – instrukcja

Pliki:
       TP_09 – A, F
       TP_12 – A, F
       TN_12 – A, F

Zajęcia 4 – instrukcja

Zajęcia 5 – wg. planu dr Myszki – lab.4 (bez sprawozdania)