Technologie Informacyjne

Materiały do Wykładu:

 1. TI_W01 – Procesory tekstu.
 2. TI_W02 – Automatyczne spisy.
 3. TI_W03 – Historia.
 4. TI_W04 – Arytmetyka komputerów.
 5. TI_W05 – Arytmetyka zmiennoprzecinkowa.
 6. TI_W06 – Oprogramowanie komputerów.
 7. TI_W07 – Architektura komputerów.
 8. TI_W08 – Algorytmy cz. 1.
 9. TI_W09 – Zapis algorytmów (algorytmy cz. 2).
 10. TI_W10 – Metody algorytmiczne (algorytmy cz. 3).
 11. TI_W11 – Złożoność obliczeniowa (algorytmy cz. 4).
 12. TI_W12 – Internet i prawo autorskie.
 13. TI_W13 – Prawo patentowe.

Materiały do Laboratorium:

 1. TI_L01 – Procesor tekstu, style itp.
 2. TI_L02 – Automatyzacja, czyli jak ułatwiać sobie życie.
 3. TI_L03 – Formatowanie dokumentu wg. wytycznych.
 4. TI_L04 – Błędy obliczeń i komputer.
 5. TI_L05 – Błędy obliczeń w praktyce.
 6. TI_L06 – Możliwości/ograniczenia obliczeniowe.

Cieakwostki:

Wielowątkowość a wielordzeniowość – klik