Technologie Informacyjne

Wykład

W semestrze zimowym 2020/2021 kolokwium zaliczeniowe w

  •  środę, 03 lutego o godz. 18:00

Termin poprawkowy:
dla obydwu grup
3 lutego o godz. 09:15 w sali 311 B-5

Kolokwium będzie miało formię testu wyboru połączonego z pytaniami otwartymi.


Laboratorium

Oceny końcowe z laboratorium wystawione zostaną w oparciu o oceny cząstkowe wystawione na podstawie nadsyłanych prac.

Oceny końcowe podane zostaną na ostatnich zajęcia.