Technologie Informacyjne

Wykład

W semestrze zimowym 2018/2019 kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na ostatnich zajęciach.

  • grupa z tyg. parzystego – poniedziałek, 28 stycznia

Termin poprawkowy:
dla obydwu grup
5 lutego o godz. 13:15 w aluli B-4

Kolokwium będzie miało formię testu wyboru połączonego z pytaniami otwartymi.


Laboratorium

Oceny końcowe z laboratorium wystawione zostaną w oparciu o oceny cząstkowe wystawione na podstawie nadsyłanych prac.

Oceny końcowe podane zostaną na ostatnich zajęcia.