Publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Dobór szerokości wiązki przy wytwarzaniu zbiorników metodą nawijania (Wojciech Błażejewski, Adrianna Filipiak, Maciej G Panek, Radosław Rybczyński), In Materiały Kompozytowe, volume 6, 2017. (Cz. 2,) [bibtex]
[2] Emisja akustyczna kompozytowych płyt przekładkowych podczas trójpunktowego zginaniaw (Ewa Juskowiak, Agnieszka Małdachowska, Maciej G Panek), In Przetwórstwo Tworzyw, 2013. [bibtex] [pdf]
[3] Modern NDE methods for high pressure composite vessels for hydrogen storage (Paweł P Gąsior, Wojciech Błażejewski, Jerzy Kaleta, Maciej G Panek), In Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2013. [bibtex]
[4] Emisja akustyczna w praktyce (Wojciech Błażejewski, Jerzy Kaleta, Maciej G Panek, Radosław Rybczyński), In Materiały Kompozytowe, 2012. [bibtex]
[5] Identification of the elasto-damping properties of long bones on a basis of the degenerate models (Maciej G Panek), In Vibrations in Physical Systems, volume 24, 2010. [bibtex]
[6] Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek, Alicja Kędzia, Wojciech Kołosowski), In Anyagvizsgálók Lapja, 2009. [bibtex] [pdf]
[7] Identyfikacja własności dynamicznych kości przy zastosowaniu oprogramowania HP-VEE (Mirosław Bocian, Maciej G Panek, Stanisław Piesiak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 48, 2006. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[8] Experimental and numerical investigations of the S355 and 42CrMo4 steel cracked components in terms of the dynamic response and energy approach (Grzegorz Lesiuk, José A. F. O Correia, Mirosław Bocian, Abílio M. P De Jesus, Maciej G Panek, Paweł Kucharski), In International Conference on Wind Energy Harvesting (C. Baniotopoulos, ed.), 2017. [bibtex]
[9] Emisja akustyczna w badaniach zapoczątkowania zniszczenia kompozytów epoksydowych z tkaninami węglowymi w trakcie zginania (Marek Nowak, Maciej G Panek, Ireneusz Baran, Krzysztof J Konsztowicz), In Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 2016. [bibtex]
[10] Acoustic emission in composite sandwich truck-floor panels under cyclic loading (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Roksana Krężałek, Maciej G Panek, Paweł P Gąsior), In Applied Mechanics 2015 : 17th international scientific conference (Zdenĕk Padovec, Jana Vondrová, Radek Sedláček, eds.), Czech Technical University in Prague. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2015. [bibtex]
[11] Badanie kumulacji uszkodzeń w wysokociśnieniowym zbiorniku kompozytowym z użyciem emisji akustycznej (Wojciech Błażejewski, Agnieszka Małdachowska, Maciej G Panek), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014. [bibtex]
[12] Badania izolatorów kompozytowych na zginanie z zastosowaniem emisji akustycznej (Izabela Liszka, Maciej G Panek, Radosław Rybczyński), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[13] Modal analysis of bovine bone in the cantilever beam system with additional mass (Maciej G Panek), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010. [bibtex]
[14] Użycie metody tablicowej do sterowania nawijarką (Wojciech Błażejewski, Maciej G Panek, Radosław Rybczyński, Przemysław K Wiewiórski), In Polimery i kompozyty konstrukcyjne: praca zbiorowa (Gabriel Wróbel, ed.), Logos Press, 2010. [bibtex]
[15] The FEM model behaviour in investigations of bovine femur subjected to impact load (Maciej G Panek), In Multibody Dynamics 2009 (K. Arczewski, J. Frączek, M. Wojtyra, eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. [bibtex]
[16] Ocena metodą elementów skończonych chrzęstnego nadgarstka w okresie prenatalnym (Marcin Ziajkiewicz, Alicja Kędzia, Jakub J Słowiński, Maciej G Panek, Roman Frątczak), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. [bibtex]
[17] Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka (Jakub J Słowiński, Maciej G Panek, Roman Frątczak, Alicja Kędzia, Marcin Ziajkiewicz, Jacek Stankowski), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. [bibtex]
[18] Analiza modalna wołowych kości długich (Maciej G Panek, Mirosław Bocian), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. [bibtex]
[19] Experimental validation of the identification procedure of dynamic models parameters (Maciej G Panek), In The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Division of Biomedical Engineering and Experimental Mechanics. Wrocław University of Technology, 2008. [bibtex]
[20] Badanie modelu MES łopatki płodowej (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek, Alicja Kędzia, Jacek Stankowski), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[21] Zastosowanie metody MES do analizy potencjalnych miejsc złamań obojczyka płodowego (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia, Marcin Szymański), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[22] Dynamic analysis of long bone oscillation as base for theoretical model generation (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński), In 24th Danubia-Adria Symposium on Developments in Experimental Mechanics, Editura Universitatii Lucian Blaga, 2007. [bibtex]
[23] Identyfikacja parametrów dynamicznych kości przy wymuszeniu sinusoidalnym (Maciej G Panek, Mirosław Bocian), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. [bibtex]
[24] Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia, Wojciech Kołosowski), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[25] Symulacja rozkładów naprężeń w strukturze kostnej płodu (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. [bibtex]
[26] Symulacja numeryczna procesów przebudowy beleczek kostnych kości gąbczastej (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek), In Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH Academica Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. [bibtex]
[27] Numerical simulation of the remodeling process in the metaphysis of the tibia bone (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[28] Global dynamic model of long bones -- the influence of direction of the input function on parameters of models (Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Roman Frątczak), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[29] Dynamic model of long bones (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[30] Stress intensity factor determining of cervical stabilizator elements (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[31] Comparative analyzis of bovine femur bone during static bending test (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[32] Stress distribution analyzis of cervical spine stabilizer (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
Other Publications
[33] Właściwości dynamiczne kości długich badania, modele, identyfikacja (Maciej G Panek), PhD thesis, Rozprawa doktorska (27.11.2013) Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław. Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, 2013. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser