Publications

Books
[1] Biomechanika kręgosłupa (Celina Pezowicz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. [bibtex]
[2] Biomechanika krążka międzykręgowego - ocena przeciążeń oraz skutków wprowadzenia implantów (Celina Pezowicz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. [bibtex]
Refereed Articles and Book Chapters
[3] Laser texturing as a way of influencing the micromechanical and biological properties of the poly(L-lactide) surface (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Jarosław Filipiak, Maria Szymonowicz, Agnieszka Rusak, Katarzyna Mroczkowska, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [doi]
[4] Quantitative and qualitative assessment of the impact of osteoporosis on endplate layers (Magdalena Wojtków, Zdzisław Kielbowicz, Janusz Bieżyński, Celina Pezowicz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 39, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Physicochemical and mechanical properties of CO2 laser-modified biodegradable polymers for medical applications (Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata Gazińska, Magdalena Tomanik, Bogusz D. Stępak, Konrad Szustakiewicz, Jarosław Filipiak, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz), In Polymer Degradation and Stability, volume 165, 2019. [bibtex] [doi]
[6] The denticulate ligament – tensile characterisation and finite element micro-scale model of the structure stabilising spinal cord (Katarzyna Polak-Kraśna, Sandra Robak-Nawrocka, Sylwia Szotek, Marcin Czyż, Daniel Gheek, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 91, 2019. [bibtex] [doi]
[7] Influence of uncertainty in selected musculoskeletal model parameters on muscle forces estimated in inverse dynamics-based static optimization and hybrid approach (Magdalena M. Żuk, Małgorzata Syczewska, Celina Pezowicz), In Journal of Biomechanical Engineering, volume 140, 2018. [bibtex] [doi]
[8] Modulating effect of selected pharmaceuticals on bone in female rats exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) (Maciej Dobrzyński, Celina Pezowicz, Magdalena Tomanik, Piotr Kuropka, Krzysztof Dudek, Katarzyna Fita, Marzena Styczyńska, Rafał Wiglusz), In RSC Advances [Dokument elektroniczny], volume 8, 2018. [bibtex] [doi]
[9] Advanced glycation end products as a source of artifacts in immunoenzymatic methods (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, K. Stach, Celina Pezowicz, Andrzej Gamian), In Glycoconjugate Journal, volume 35, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[10] Finite element analysis of the influence of three‐joint spinal complex on the change of the intervertebral disc bulge and height (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, volume 34, 2018. [bibtex] [doi]
[11] Biomechanical analysis of the durability of a modified S1 vertebrae transpedicular screws insertion technique (Magdalena Wojtków, Łukasz Kubaszewski, Grzegorz Bajor, Zdzisław Kiełbowicz, Jacek Kaczmarczyk, Celina Pezowicz), In Clinical Biomechanics, volume 54, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Use of the surface electromyography for a quantitative trend validation of estimated muscle forces (Magdalena M. Żuk, Małgorzata Syczewska, Celina Pezowicz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 38, 2018. [bibtex] [doi]
[13] The impact of development of atherosclerosis on delamination resistance of the thoracic aortic wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 79, 2018. [bibtex] [doi]
[14] The influence of facet joints on intervertebral disc pressures under complex loading (Celina Pezowicz), In Journal of Spinal Studies and Sugery [Dokument elektroniczny], volume 1, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[15] The content of collagen type II in human arteries is correlated with the stage of atherosclerosis and calcification foci (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Celina Pezowicz, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena J. Kobielarz), In Cardiovascular Pathology, volume 28, 2017. [bibtex] [doi]
[16] Cytokine induction of sol-gel-derived TiO2 and SiO2 coatings on metallic substrates after implantation to rat femur (Wiktor Urbański, Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Celina Pezowicz, Szymon F. Dragan), In International Journal of Nanomedicine, volume 12, 2017. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[17] The intima with early atherosclerotic lesions is load-bearing component of human thoracic aorta (Magdalena J. Kobielarz, Marta M. Kozuń, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 37, 2017. [bibtex] [doi]
[18] The influence of poly(l-lactide) surface modyfication by CO2 and excimer lasers on mechanical properties (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Arkadiusz Antończak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów, volume 19, 2016. [bibtex] [pdf]
[19] Hydrolytic degradation od PLLA and PLGA with surface modified by CO2 laser :preliminary study (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Arkadiusz Antończak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów, volume 19, 2016. [bibtex] [pdf]
[20] Analysis of the impact of the course of hydration on the mechanical properties of the annulus fibrosus of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In European Spine Journal, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[21] Feasibility and accuracy of new insertion technique of S1 transpedicular screw :computed tomography-based morphometric analysis (Łukasz Kubaszewski, Grzegorz Miękisiak, Andrzej Nowakowski, Celina Pezowicz, Grzegorz Bajor, Zdzisław Kiełbowicz, Wojciech Kinda, Magdalena Wojtków, Jacek Kaczmarczyk), In Neurologia i Neurochirurgia Polska, volume 50, 2016. [bibtex] [doi]
[22] Experimental osteoporosis in sheep - mechanical and histological approach (Zdzisław Kiełbowicz, Anita Piątek, Piotr Kuropka, Ewa Mytnik, Anna M. Nikodem, Janusz Bieżyński, Piotr Skrzypczak, Celina Pezowicz, Jan Kuryszko, Paweł Reichert), In Polish Journal of Veterinary Sciences, volume 19, 2016. [bibtex] [doi]
[23] Qualitative and quantitative assessment of collagen and elastin in annulus fibrosus of the physiologic and scoliotic intervertebral discs (Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek, Maciej Głowacki, Joanna Dawidowicz, Celina Pezowicz), In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, volume 62, 2016. [bibtex] [doi]
[24] Finite element analysis of fixation system influence on the thoracolumbar spine stability (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), In Applied Mechanics and Materials [Dokument elektroniczny], volume 821, 2016. [bibtex] [doi]
[25] Energy criterion in the assessment of damping of a spinal motion segment subjected to cyclic loading (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Solid State Phenomena, volume 240, 2016. [bibtex] [doi]
[26] The experimental osteoporosis in sheep - clinical approach (Zdzisław Kiełbowicz, Anita Piątek, Janusz Bieżyński, Piotr Skrzypczak, Piotr Kuropka, Jan Kuryszko, Anna M. Nikodem, Paweł Kafarski, Celina Pezowicz), In Polish Journal of Veterinary Sciences, volume 18, 2015. [bibtex] [doi]
[27] Kinematic analysis of a six-degrees-of-freedom model based on ISB recommendation: a repeatability analysis and comparison with conventional gait model (Magdalena M. Żuk, Celina Pezowicz), In Applied Bionics and Biomechanics, volume 2015, 2015. [bibtex] [doi]
[28] In vitro hemocompatibility studies of (poly(L-lactide) and poly(L-lactide-co-glycolide) as materials for bioresorbable stents manufacture (Maria Szymonowicz, Zbigniew Rybak, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 16, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[29] A comparison of conventional and novel anatomical calibration techniques for gait analysis (Magdalena M. Żuk, Ewelina Świątek-Najwer, Celina Pezowicz), Chapter in Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation. Vol. 2 (Czesław Urbanik, Andrzej Mastalerz, Dagmara Iwańska, eds.), Józef Piłsudski University of Physical Education, 2014. [bibtex]
[30] Analiza parametrów radiologicznych kości krzyżowej w obszarze wprowadzenia śrub transpedikularnych (Magdalena Wojtków, Łukasz Kubaszewski, Jacek Kaczmarczyk, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (pod Jarosława Szreka, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[31] Tworzenie modelu numerycznego kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w celu oceny stabilizacji metodą elementów skończonych (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (pod Jarosława Szreka, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[32] Wpływ miażdżycy na parametry mechaniczne ściany naczynia krwionośnego człowieka (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Piotr Dzięgiel, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (pod Jarosława Szreka, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[33] In vitro and in vivo evaluation of sol-gel derived TiO2 coatings based on a variety of precursors and synthesis conditions (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Wiktor Urbański, Celina Pezowicz), In Journal of Nanomaterials, volume 2014, 2014. [bibtex] [doi]
[34] Hip joint centre localization: evaluation of formal methods and effects on joint kinematics (Magdalena M. Żuk, Ewelina Świątek-Najwer, Celina Pezowicz), Chapter in Information technologies in biomedicine. Vol. 4 (Ewa Pietka, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek, eds.), Springer, volume nr 284, 2014. [bibtex] [doi]
[35] Fabrication of a polymer-based biodegradable stent using a CO2 laser (Bogusz D. Stępak, Arkadiusz Antończak, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Krzysztof Abramski), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 14, 2014. [bibtex] [doi]
[36] Mechanical properties and dynamics of degradation of polylactide matrix composites with calcium and sodium alginate fibers (Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Anna Kwiatkowska, Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak, Barbara Szaraniec, Jan Chłopek), In Journal of Composite Materials, volume 48, 2014. [bibtex] [doi]
[37] Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym (Jakub J. Słowiński, Wojciech Kędzia, Grzegorz Mazur, Celina Pezowicz, Alicja Kędzia), Chapter in Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, volume nr 219, 2013. [bibtex]
[38] Effect of new bisphosphonates on mechanical and structural properties of ovine trabecular bone (Anna M. Nikodem, Anita Piątek, Janusz Bieżyński, Zdzisław Kiełbowicz, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, volume 15, 2013. [bibtex]
[39] Wpływ warstwowej budowy aorty piersiowej na jej właściwości mechaniczne (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (pod Jarosława Szreka, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[40] Spinal sections and regional variations in the mechanical properties of the annulus fibrosus subjected to tensile loading (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 15, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[41] Mechanical, rheological, fatigue, and degradation behavior of PLLA, PGLA and PDGLA as materials for vascular implants (Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Anna Kozłowska, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Meccanica, volume 48, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[42] Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components.Pt. 2,Raman spectroscopy (Sylwia Olsztyńska-Janus, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Katarzyna Szymborska-Małek, Małgorzata Komorowska, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 14, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[43] Glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej i jej znaczenie w miażdżycy (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Andrzej Gamian), In Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej [Dokument elektroniczny], volume 66, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[44] The mechanical properties of human ribs in young adult (Celina Pezowicz, Maciej Głowacki), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 14, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[45] Spectroscopic techniques in the study of human tissues and their components.Pt. 1,IR spectroscopy (Sylwia Olsztyńska-Janus, Katarzyna Szymborska-Małek, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Tomasz J. Walski, Małgorzata Komorowska, Wojciech Witkiewicz, Celina Pezowicz, Magdalena J. Kobielarz, Sylwia Szotek), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 14, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[46] Effect of bisphosphonate on mechanical and structural properties of trabecular bone (Anna M. Nikodem, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak, Anita Piątek, Janusz Bieżyński, Zdzisław Kiełbowicz), In Journal of Biomechanics, volume 45, 2012. [bibtex]
[47] The energy dissipation of multilamellar annulus fibrosus of intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Journal of Biomechanics, volume 45, 2012. [bibtex]
[48] Wykrywanie obecności końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) w tętnicach z różnym stopniem zaawansowania zmian miażdżycowych (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Andrzej Gamian, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (pod Jarosława Szreka, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[49] Analiza siły niszczącej płytki granicznej kręgów (Elżbieta Jaworska, Katarzyna Niemiec, Celina Pezowicz), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2011. [bibtex] [pdf]
[50] Analysis of selected mechanical properties of intervertebral disc annulus fibrosus in macro and microscopic scale (Celina Pezowicz), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 48, 2010. [bibtex] [pdf]
[51] Preliminary evaluation of selected biologic properties of TiO2 and SiO2 layers on metallic substrates (Wiktor Urbański, Szymon Dragan, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Justyna Krzak, Mirosław Miller, Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 13, 2010. [bibtex]
[52] Influence of loading history on the cervical screw pullout strength value (Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 11, 2009. [bibtex] [pdf]
[53] The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method (Justyna Krzak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Agnieszka Baszczuk, Mirosław Miller, Maciej Kowalski, Romuald Będziński), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 11, 2009. [bibtex] [pdf]
[54] Influence of substrate roughness on TiO2 and SiO2 coating topography coated by functional sol-gel derived layers (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Justyna Krzak, Maciej Kowalski), In Engineering of Biomaterials, volume 11, 2008. [bibtex] [pdf]
[55] Comparative biomechanical study of cervical spine stabilisation by cage alone, cage with plate, or plate-cage: a porcine model (Jerzy Hakało, Celina Pezowicz, Jerzy Wroński, Romuald Będziński, Magdalena Kasprowicz), In Journal of Orthopaedic Surgery (Hong Kong), volume 16, 2008. [bibtex] [pdf]
[56] The process of subsidence after cervical stabilizations by cage alone, cage with plate and plate-cage :a biomechanical comparative study (Jerzy Hakało, Celina Pezowicz, Jerzy Wroński, Romuald Będziński, Magdalena Kasprowicz), In Neurologia i Neurochirurgia Polska, volume 41, 2007. [bibtex] [pdf]
[57] Axial fixation srength of transedicular screw - bone (Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak, Waldemar Szarek), In Engineering of Biomaterials, volume 10, 2007. [bibtex] [pdf]
[58] Mechanisms of anular failure resulting from excessive intradiscal pressure :A microstructural-micromechanical investigation (Celina Pezowicz, Helio Schechtman, Peter A. Robertson, Neil D. Broom), In Spine (Philadelphia, Pa. 1976), volume 31, 2006. [bibtex] [doi]
[59] Analysis of changes in vertebra C2 displacement in physiological conditions and under overload (Robert Jasiński, Celina Pezowicz), In Russian Journal of Biomechanics, volume 10, 2006. [bibtex]
[60] The structural basis of interlamellar cohesion in the intervertebral disc wall (Celina Pezowicz, Peter A. Robertson, Neil D. Broom), In Journal of Anatomy, volume 208, 2006. [bibtex]
[61] Movement change of the human cervical spine after stabilisation (Sylwia Szotek, Celina Pezowicz, Romuald Będziński, Waldemar Szarek, Włodzimierz Jarmundowicz, Tomasz Turek, Marek Sąsiadek), In Transactions of FAMENA, volume 29, 2005. [bibtex]
[62] Wpływ uszkodzenia więzadeł na stabilność odcinka szyjnego kręgosłupa (Sylwia Szotek, Celina Pezowicz, Romuald Będziński, Tomasz Turek, Marek Sąsiadek, Bartłomiej Dusza), In Kwartalnik Ortopedyczny, 2005. [bibtex]
[63] Metody doświadczalne w badaniach preparatów sekcyjnych kręgosłupa z zastosowaniem różnych systemów stabilizacji (Romuald Będziński, Barbara Pilarska, Sylwia Bukartyk, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Agnieszka Szust), Chapter in Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Pod red. Lechosława F. Ciupika, Daniela Zarzyckiego., Polska Grupa DERO, 2005. [bibtex]
[64] Intralamellar relationships within the collagenous architecture of the annulus fibrosus imaged in its fully hydrated state (Celina Pezowicz, Peter A. Robertson, Neil D. Broom), In Journal of Anatomy, volume 207, 2005. [bibtex]
[65] Influence of pedicle screw design on the screw-vertebra joint durability (Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Waldemar Szarek), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 24, 2004. [bibtex]
[66] Application of miniature pressure transducers to the investigation of intradiscal pressure in the cervical spine (Celina Pezowicz, Barbara Pilarska, Romuald Będziński), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 6, 2004. [bibtex] [pdf]
[67] Wpływ obciążenia ściskającego na zmiany ciśnienia wewnątrz krążków międzykręgowych odcinka szyjnego kręgosłupa - badania in vitro (Celina Pezowicz, Barbara Pilarska, Romuald Będziński, Waldemar Szarek, Włodzimierz Jarmundowicz), In Neurologia i Neurochirurgia Polska, volume 38, 2004. [bibtex]
[68] Experimental investigation of the axis dens fracture (Robert Jasiński, Celina Pezowicz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 6, 2004. [bibtex] [pdf]
[69] Biomechanika kręgosłupa (Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Agnieszka Szust), Chapter in Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Pod red. Macieja Nałęcza. T. 5. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. Red. Romuald Będziński [i in.]., ""Exit"", 2004. [bibtex]
[70] Animal models in biomechanical spine investigations (Sylwia Szotek, Agnieszka Szust, Celina Pezowicz, Piotr Majcher, Romuald Będziński), In Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, volume 48, 2004. [bibtex]
[71] Biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Postępy Rehabilitacji, volume 18, 2004. [bibtex]
[72] Doświadczalna analiza trwałości połączenia śruba transpedikularna-kręg (Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, volume 6, 2004. [bibtex]
[73] Investigation of pedicle screw pull-out strength (Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In Pohybove Ustroji, Pokroky ve Vyzkumu, Diagnostice a Terapii, volume 10, 2003. [bibtex]
[74] Influence of stabilization on the stiffness characteristic changing of cervical spine - experimental investigation (Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Jarosław Filipiak, Romuald Będziński, W. Jarmundowicz, W. Szarek), In Russian Journal of Biomechanics, volume 7, 2003. [bibtex]
[75] Analiza kinematyczna układu głowa-szyja w zjawisku Whiplash (Marcin Pasterski, Celina Pezowicz), In Kwartalnik Ortopedyczny, 2003. [bibtex]
[76] Experimental investigation of cervical spine fixators (Celina Pezowicz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001. [bibtex] [pdf]
[77] Biomechanical stability analysis in the plate-niting of the mandibular angle (A. Ziębowicz, J. Marciniak, Celina Pezowicz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2000. [bibtex] [pdf]
[78] Selected problems with lack success in implantation spine fixators (Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Włodzimierz Dudziński), In Materialove Inzinierstvo, volume 7, 2000. [bibtex]
[79] A study effort of the vertebral by holographic interferometry methods (Romuald Będziński, Aleksandra Owczarek, Celina Pezowicz), In Medical & Biological Engineering & Computing, volume 37, 1999. [bibtex]
[80] Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego (Celina Pezowicz), In Biology of Sport, volume 15, 1998. [bibtex]
[81] Przeciążenie i poprawa stabilności kręgosłupa szyjnego (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Biology of Sport, volume 14, 1997. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[82] How does time affect stiffness of the porcine liver embedded in the ballistic gelatine? (Matylda M. Żmudzińska, Celina Pezowicz), In 25th Congress of the European Society of Biomechanics : ESB 2019, July 7-10, 2019, Vienna, Austria : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[83] How does the endplate structure differ between animal models? (Magdalena Wojtków, Celina Pezowicz), In 25th Congress of the European Society of Biomechanics : ESB 2019, July 7-10, 2019, Vienna, Austria : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[84] The effect of transpedicular screw design on the bending strength in finite element analysis (Małgorzata A. Żak, Jan Jarosz, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, September 5-7, 2018 : abstracts book, 2018. [bibtex]
[85] Analysis of the mechanical and structural properties of the intervertebral disc-endplate connection damage (Magdalena Wojtków, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, September 5-7, 2018 : abstracts book, 2018. [bibtex]
[86] Excimer laser micromachining-forming without influencing the mechanical behaviour of biodegradable polymers (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Bogusz D. Stępak, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polimeric Biomaterials, ISBPPB 2018, 15-18 July 2018, Kraków, Poland [Dokument elektroniczny] : final programme and book of abstracts., 2018. [bibtex] [pdf]
[87] Topographic evaluation of the micropatterned poly(L-lactide) thin sheets (Magdalena Tomanik, Katarzyna Mroczkowska, Arkadiusz Antończak, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polimeric Biomaterials, ISBPPB 2018, 15-18 July 2018, Kraków, Poland [Dokument elektroniczny] : final programme and book of abstracts., 2018. [bibtex] [pdf]
[88] The influence of the atherosclerosis on the mechanical properties of the interface between layers of human thoracic aorta (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, September 5-7, 2018 : abstracts book, 2018. [bibtex]
[89] Wpływ tylnej kolumny kręgosłupa na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Advances in applied biomechanics & 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ""Majówka Młodych Biomechaników"" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej [Dokument elektroniczny] : streszczenia., 2018. [bibtex] [pdf]
[90] Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości mechaniczne warstw ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Advances in applied biomechanics & 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ""Majówka Młodych Biomechaników"" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej [Dokument elektroniczny] : streszczenia., 2018. [bibtex] [pdf]
[91] The assessment of Shear Wave Elastography (SWE) application in research of liver mechanical properties (Matylda M. Żmudzińska, Marcin Inglot, Ewelina Świątek-Najwer, Urszula Zaleska-Dorobisz, Celina Pezowicz), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[92] The mechanical properties of the denticulate ligament in different levels of the spine (Sylwia Szotek, Katarzyna Polak-Kraśna, Diana Petryczuk, Celina Pezowicz), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[93] Mechanical investigation of the annulus-endplate anchorage failure (Magdalena Wojtków, Celina Pezowicz), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[94] The influence of atherosclerosis on the delamination properties of human thoracic aorta (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[95] Laser irradiated biopolymers for scaffolds with controlled degradation properties (Magdalena Tomanik, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book, Kraków, September 20-22, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[96] A finite element analysis study of the cervical spine implants (Małgorzata A. Żak, Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), In 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2017 : short papers, 2017. [bibtex]
[97] Wpływ procesów diagenezy na strukturę tkanki kostnej (Magdalena Wojtków, Magdalena Tomanik, Celina Pezowicz, Zofia Spiak, Adrianna Lacel), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum, Wrocław, 23-24 czerwca 2017 : materiały konferencyjne., 2017. [bibtex]
[98] Bone diagenesis phenomena :morphometric evaluation (Magdalena Tomanik, Magdalena Wojtków, Celina Pezowicz, Adrianna Lacel), In Micro-CT User Meeting : abstract book, Brussels, 2017., 2017. [bibtex] [pdf]
[99] Biomechanical study of the cervical spine with disc implants :a finite element analysis (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Paulina Gałąska, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : book of full texts, May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic, 2017. [bibtex] [pdf]
[100] The influence of uncertainty in body segment mass on calculated joint moments and muscle forces (Magdalena M. Żuk, Celina Pezowicz), In Information Technologies in Medicine : 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016 : proceedings. Vol. 2, 2016. [bibtex] [doi]
[101] Ultrasound elastography measurement of liver mechanical properties in HCV and HBV (Matylda M. Żmudzińska, Ewelina Świątek-Najwer, Marcin Inglot, Urszula Zaleska-Dorobisz, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[102] The influence of cadmium and alcohol administration on mechanical properties of bone of young Wistar rats (Anna M. Nikodem, Iwona Markiewicz-Górka, Matylda M. Żmudzińska, Aleksandra Michalak, Paweł Pawłowski, Lidia Januszewska, Piotr Kuropka, Krystyna Pawlas, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[103] The influence of facet joint orientation in the spine segment on behaviour of the intervertebral disc (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[104] Influence of osteoporotic changes on structural and mechanical properties in endplate (Magdalena Wojtków, Zdzisław Kiełbowicz, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[105] The impact of three-joint-complex on the mechanical properties of annulus fibrosus (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[106] Mechanical characterization with age of skin in the indentation test (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[107] Ocena właściwości mechanicznych fantomu CIRS 059 w elastografii fali poprzecznej (SWE) oraz rezonansu magnetycznego (MRE) (Matylda M. Żmudzińska, Ewelina Świątek-Najwer, Marcin Inglot, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[108] Analiza porównawcza geometrii płytki granicznej w modelach zwierzęcych (Magdalena Wojtków, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[109] Wpływ orientacji wyrostków stawowych na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[110] Właściwości mechaniczne soczewek wewnątrzgałkowych - badania eksperymentalne i numeryczne (Malwina Geniusz, Celina Pezowicz, Marek Zając), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[111] The influence of ArF excimer laser micromachining on physicochemical properties of bioresorbable poly(L-lactide) (Bogusz D. Stępak, Arkadiusz Antończak, Konrad Szustakiewicz, Celina Pezowicz, Krzysztof Abramski), In Laser-based Micro- and Nanoprocessing X, 13 February 2016, San Francisco, California, United States, volume 97361T, 2016. [bibtex] [doi]
[112] Wpływ sposobu mocowania śrub transpedikularnych na trwałość połączenia śruba-kość krzyżowa (Magdalena Wojtków, Łukasz Kubaszewski, Jacek Kaczmarczyk, Celina Pezowicz), In Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna : XIX Krajowa konferencja naukowa, Warszawa, 14-16 października 2015., 2015. [bibtex]
[113] Analiza numeryczna wpływu układu podparcia kręgosłupa na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz, Małgorzata A. Żak), In Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna : XIX Krajowa konferencja naukowa, Warszawa, 14-16 października 2015., 2015. [bibtex]
[114] Bioresorbowalny polimerowy stent naczyniowy - projektowanie i badania (Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Wojciech Witkiewicz), In Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna : XIX Krajowa konferencja naukowa, Warszawa, 14-16 października 2015., 2015. [bibtex]
[115] Microhardness of the polylactide sheets modified by laser (Magdalena Tomanik, Bogusz D. Stępak, Jarosław Filipiak, Arkadiusz Antończak, Krzysztof Abramski, Celina Pezowicz), In 27th European Conference on Biomaterials, ESB2015 [Dokument elektroniczny] : 30 August-3 September [2015], Kraków, Poland : final programme and book of abstracts., 2015. [bibtex] [pdf]
[116] Analiza strukturalna płytki granicznej w modelu zwierzęcym (Magdalena Wojtków, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Wrocław, 19-20 czerwca 2015 : materiały konferencyjne., 2015. [bibtex]
[117] The influence of facet joint load transmission in the spine column on the mechanical properties of the intervertebral disc in finite element modeling (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz, Małgorzata A. Żak), In Engineering Mechanics 2015 : 21st international conference : extended abstracts, May 11-14, 2015, Svratka, Czech Republic, 2015. [bibtex]
[118] Influence of vertebral compression fractures on the deformation in thoracolumbar spine (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2015 : 21st international conference : extended abstracts, May 11-14, 2015, Svratka, Czech Republic, 2015. [bibtex]
[119] Experimental analysis of the mechanical characteristics of denticulate ligaments of the cervical spine (Sandra Robak-Nawrocka, Katarzyna Polak, Sylwia Szotek, Marcin Czyż, Daniel Gheek, Anthimos Georgiadis, Włodzimierz Jarmundowicz, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[120] Energy dissipation in the biomechanical behavior of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[121] The influence of idiopathic scoliosis on annulus fibrosus mechanical properties (Małgorzata A. Żak, Maciej Głowacki, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[122] Dissection properties of human thoracic artery (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[123] Metoda elementów skończonych w ocenie stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2014 : materiały konferencyjne., 2014. [bibtex]
[124] Wpływ metody implantacji śruby transpedikularnej na trwałość połączenia śruba-kość krzyżowa (Magdalena Wojtków, Łukasz Kubaszewski, Jacek Kaczmarczyk, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2014 : materiały konferencyjne., 2014. [bibtex]
[125] Mechanical behavior of the lamellae annulus fibrosus in finite element model (Małgorzata A. Żak, Jakub J. Słowiński, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference : book of full texts, May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic, 2014. [bibtex] [pdf]
[126] Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym (Jakub J. Słowiński, Wojciech Kędzia, Grzegorz Mazur, Celina Pezowicz, Alicja Kędzia), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013. [bibtex]
[127] The influence long axial compression on micro-mechanical properties of lamellar in annulus fibrosus (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings, 2013. [bibtex]
[128] Influence of the collagen and elastin fibers on the mechanical response of blood vessel wall (Marta M. Kozuń, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Chwiłkowska, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings, 2013. [bibtex]
[129] Analiza kinematyczna chodu człowieka z wykorzystaniem modelu antropometrycznego (Magdalena M. Żuk, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IV sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2013 : materiały konferencyjne., 2013. [bibtex]
[130] Wpływ zmian patologicznych na właściwości mechaniczne pojedynczej blaszki pierścienia włóknistego - model zwierzęcy (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IV sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2013 : materiały konferencyjne., 2013. [bibtex]
[131] Analysis of mechanical properties of arterials walls determined in fatigue tests (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, YSESM [Dokument elektroniczny] : book of abstracts, 30th of May 2012 - 2nd of June 2012, Braşov, Romania, 2012. [bibtex]
[132] The changes of energy dissipation in single and multi lamellar samples of annulus fibrosus subjected to tensile stretching (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, YSESM [Dokument elektroniczny] : book of abstracts, 30th of May 2012 - 2nd of June 2012, Braşov, Romania, 2012. [bibtex]
[133] FEM analysis of biodegradable polymer stent deployment (Jarosław Filipiak, Marcin Konietzko, Katarzyna Skoczylas, Celina Pezowicz, Wojciech Witkiewicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[134] Biodegradable composites and blends for vascular implants (Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[135] Influence of cyclic compression on the tensile properties of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[136] The influence of age on the mechanical and structural properties of human ribs (Celina Pezowicz, Magdalena Jackowska, Maciej Głowacki), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[137] Impact of direction of specimens preparation on the mechanical properties of arterials walls (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[138] Mechanical properties of sheep's bone tissue treated with bisphosphonates (Jarosław Filipiak, Anna M. Nikodem, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Anita Piątek, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[139] Charakterystyka tętnic po selektywnym trawieniu (Marta Lindner, Agnieszka Chwiłkowska, Aleksandra Kuzan, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[140] Zawartość głównych białek macierzy zewnątrzkomórkowych we fragmentach ścian tętnic zmienionych miażdżycowo (Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[141] Ocena zmian strukturalnych krążka międzykręgowego w procesie uwodnienia (Karolina Szymańska, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[142] Właściwości mechaniczne jedno- i wielowarstwowych blaszek pierścienia włóknistego (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[143] Wpływ nowych bisfosfonianów na właściwości mechaniczne tkanki kostnej (Anna M. Nikodem, Jarosław Filipiak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Anita Piątek, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[144] Badania zmęczeniowe ścian naczyń krwionośnych (Marta M. Kozuń, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[145] Comparison of mechanical properties between single and multi lamellar samples of intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny] : Chemnitz, 25th-28th May 2011, 2011. [bibtex]
[146] Wpływ elementów kostno-chrzęstnych na proces uwodnienia pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
[147] Porównanie właściwości mechanicznych i geometrycznych zwierzęcych płytek granicznych (Katarzyna Niemiec, Elżbieta Jaworska, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2011. [bibtex]
[148] Analiza stanu powierzchni soczewek kontaktowych poddanych cyklicznemu ściskaniu oraz badaniu tribologicznemu (Joanna Furgała, Malwina Geniusz, Jerzy Detyna, Celina Pezowicz, Stanisława Szarska), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
[149] Mechanical properties of annulus fibrosus on the uniaxial tensile test (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland., 2010. [bibtex]
[150] Regional strength variation of vertebral endplate (Celina Pezowicz), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland., 2010. [bibtex]
[151] Analiza wytrzymałości płytki granicznej kręgów (Celina Pezowicz, Karolina Motyka), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum, Wrocław, 16-17 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne, 2010. [bibtex]
[152] Analiza charakterystyk wytrzymałościowych pierścienia włóknistego krążka międzykręgowy [właśc. międzykręgowego] (Celina Pezowicz, Marcin Kobza), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[153] Wyznaczanie właściwości mechanicznych żył mostkowych mózgu (Barbara Pilarska, Monika Horanin-Dusza, Romuald Będziński, Włodzimierz Jarmundowicz, Krzysztof Maksymowicz, Celina Pezowicz), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa [Dokument elektroniczny], Wrocław, [12-15] września 2007., 2007. [bibtex]
[154] Micromechanical and structural properties of wall disc (Celina Pezowicz, Peter Robertson, Neil Broom), In XXII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Jachranka, 18-21 października 2006., 2006. [bibtex]
[155] Micromechanical studies of structural properties within wall disc (Celina Pezowicz, Peter A. Robertson, Neil D. Broom), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Zilina, Slovak Republik, September 26 - September 29, 2006., 2006. [bibtex]
[156] Structural cohesion within anulus fibrosus: 'live' optical and micromechanical studies (Celina Pezowicz, Peter Robertson, Neil Broom), In Biomechanika '06 : międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006, 2006. [bibtex]
[157] Mechanisms of structural cohesion within the intervertebral disc wall (Celina Pezowicz, Peter A. Robertson, Neil D. Broom), In The 12th International Conference on Biomedical Engineering. ICBME 2005 [Dokument elektroniczny], Singapore, 7-10 December 2005., 2005. [bibtex]
[158] Badania biomechaniczne stabilizacji z dostępu operacyjnego tylnego odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, Celina Pezowicz, Krzysztof Maksymowicz), In XXI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 13-16 października 2004., 2004. [bibtex]
[159] Change the movement of the human cervical spine after stabilisation (Sylwia Szotek, Celina Pezowicz, Romuald Będziński, Waldemar Szarek, Włodzimierz Jarmundowicz, Tomasz Turek), In 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended abstracts, Pula, Croatia, September 29 - October 2, 2004, 2004. [bibtex]
[160] Investigation of the cervical spine stabilisation influence on changes of intradiscal pressure (Celina Pezowicz, Barbara Pilarska, Waldemar Szarek, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński), In , 2004. [bibtex]
[161] Biomechanical analysis of anterior interbody stabilization in the cervical spine (Celina Pezowicz, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Waldemar Szarek, Krzysztof Maksymowicz), In , 2004. [bibtex]
[162] Wpływ stabilizacji na zmianę zakresu ruchu odcinka szyjnego kręgosłupa (Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Celina Pezowicz, W. Szarek, M. Sąsiadek), In Biomechanics 2004. Proceedings of the international conference, Gdańsk, 9-11 September 2004, 2004. [bibtex]
[163] Analysis of the intradiscal pressure changes under axial compression in cervical spine after stabilisation (Barbara Pilarska, Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In , 2004. [bibtex]
[164] Effect of spinal stabilisation on intradiscal pressure in cervical spine (Barbara Pilarska, Celina Pezowicz), In Third Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 3rd YSESM. ExtendedSummaries. IMEKO Technical Committee 15 [i in.], Porretta Terme, (Italy), May 12th-15th 2004., 2004. [bibtex]
[165] Influence of pedicle screws design on pull-out strength (Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Małgorzata Gonet), In 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts, Gyor, Hungary, September 24-27, 2003., 2003. [bibtex]
[166] Analiza zjawisk zachodzących w krążku międzykręgowym w różnych warunkach obciążeniowych (Celina Pezowicz), In Biomechanics 2003. Proceedings of the international conference, Poznań, 24-26.09.2003, 2003. [bibtex]
[167] Wpływ parametrów geometrycznych śrub transpedikularnych na trwałość połączenia śruba - krąg (Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Waldemar Szarek), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XIII Krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, 10-13 wrzesień 2003. T. 1. Biosystemy, 2003. [bibtex]
[168] Biomechanical analysis of spinal flexibility before and after fixation using the human cadaver spine specimens (Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Jarosław Filipiak, Marek Sąsiadek, Włodzimierz Jarmundowicz, Waldemar Szarek), In 19th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts. Committee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics. Warsaw University of Technology, Polanica Zdrój, September 25-28, 2002., 2002. [bibtex]
[169] Numerical analysis stiffness of cervical spine with fixator (Celina Pezowicz), In Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wrocław, 1-4.09.2002, 2002. [bibtex]
[170] Influence of stabilization on the stiffness characteristic changing of cervical spine - experimental investigation (Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Jarosław Filipiak, Romuald Będziński, W. Jarmundowicz, W. Szarek), In Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wrocław, 1-4.09.2002, 2002. [bibtex]
[171] Numeryczne i doświadczalne modelowanie oddziaływania implantu w kręgosłupie człowieka (Sylwia Szotek, Celina Pezowicz), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych. VIII Krajowa konferencja. VIII KK KOWBAN '2001. Materiały, Wrocław-Świeradów Zdrój, 25-27 października 2001., 2001. [bibtex]
[172] Analiza stanu przemieszczeń żuchwy człowieka w różnych warunkach obciążeniowych (Celina Pezowicz, Anna Runiewicz), In Biomechanika '2001. Materiały XVII konferencji naukowej, Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001., 2001. [bibtex]
[173] Fracture process in rock by wedge indentors utilizing holographic interferometry (A Wahab Khair, Srikanth Addala, Celina Pezowicz, Marek Bernakiewicz), In Proceedings of the Fourth North American Rock Mechanics Symposium, NARMS 2000, Seattle, Washington, USA, 31 July - 3 August 2000 : Pacific Rocks 2000 : 'Rock around the Rim', 2000. [bibtex]
[174] Effect of cutting tool angle on failure mechanism of rock in rock-tool interaction (A Wahab Khair, Srikanth Addala, Celina Pezowicz), In Mine planning and equipment selection 2000. Proceedings of the Ninth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 6-9 November 2000, 2000. [bibtex]
[175] Investigations of strain tensor in vertebral arch by holographic interferometry method (Romuald Będziński, Aleksandra Owczarek, Celina Pezowicz), In Proceedings of the 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Incorporating Symposia on Biofluid Mechanics, Microdamage in Bone, Implant Biomaterials, Musculoskeletal Loading, Mechanobiology, and Walking Motion, Dublin, 28-30 August 2000, 2000. [bibtex]
[176] Experimental investigation of cervical spine fixators (Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Prague, October 11-14, 2000, 2000. [bibtex]
[177] Analiza stanu odkształceń segmentu ruchowego kręgosłupa szyjnego w układzie fizjologicznym i ze stabilizatorem (Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In Materiały XVI Szkoły Biomechaniki, Warszawa-Mikołajki, 10-13.09.2000., 2000. [bibtex]
[178] Aktualne problemy przebudowy struktur kostnych w rejonie implantów (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Mechanika w medycynie. 5 [Seminarium naukowe]. Zbiór prac seminarium naukowego [Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRzesz. i in, Boguchwała k. Rzeszowa, 8-9 września 2000], 2000. [bibtex]
[179] Kształcenie w zakresie inżynierii biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej (Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak), In I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej. Referaty, Kraków, 18-19 maja 2000., 2000. [bibtex]
[180] Strain and stress tensor of human lumbar vertebrae determining using holographic interferometry (Aleksandra Owczarek, Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Biomechanika '99. Materiały IV ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wrocław-Polanica Zdrój, 8-11.09.1999., 1999. [bibtex]
[181] Analiza doświadczalna i numeryczna stabilizacji płytkowej kręgosłupa szyjnego człowieka (Celina Pezowicz), In Biomechanika '99. Materiały IV ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wrocław-Polanica Zdrój, 8-11.09.1999., 1999. [bibtex]
[182] Analiza biomechanicznej stabilności zespolenia płytkowego żuchwy (A. Ziębowicz, Celina Pezowicz, J. Marciniak), In Biomechanika '99. Materiały IV ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wrocław-Polanica Zdrój, 8-11.09.1999., 1999. [bibtex]
[183] Badania modelowe stabilizatorów kręgosłupa szyjnego (Celina Pezowicz, Robert Woźny, Romuald Będziński), In Conference on Biomechanics - Modelling, Computational Methods, Experiments and Biomedical Applications. Proceedings, Łódź, December 7-8, 1998, 1998. [bibtex]
[184] Niektóre problemy modelowania przeciążenia i implantacja kręgosłupa szyjnego (Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Paweł Sobczak, Robert Woźny), In Problemy inżynierii w medycynie. Materiały konferencji, Zielona Góra, [16 października] 1998., 1998. [bibtex]
[185] Zastosowanie interferometrii holograficznej i tensometrii oporowej w badaniach stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS [i in.], Jachranka, 14-16 października 1998., 1998. [bibtex]
[186] Wybrane zagadnienia braku powodzenia w implantacji stabilizatorów kręgosłupa (Romuald Będziński, Włodzimierz Dudziński, Krystyna Haimann, Celina Pezowicz, Andrzej Skwarcz, Tadeusz Urban), In Mechanika w medycynie. 4 [Seminarium naukowe]. Zbiór prac seminarium naukowego [Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRzesz. i in, Rzeszów, 11-12 września 1998], 1998. [bibtex]
[187] Badania porównawcze stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. X Krajowa konferencja naukowa. PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa, [4-6] grudzień 1997. T. 2. Sekc. 4. Biomechanika. Sekc. 5. Informatyka medyczna. Sekc. 6. Sieci neuronowe, 1997. [bibtex]
[188] Stabilisation of fractured and overloaded spine (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Biomechanics. Biomechanics of the spinal system, Warsaw, [20-23] November 1996, 1997. [bibtex]
[189] Experimental stress and strain analysis in spine (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In 14th Symposium Danubia-Adria on Experimental Methods in Solid Mechanics, Porec, Croatia, October 2-4, 1997., 1997. [bibtex]
[190] Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego (Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Janusz Mostowski, Lechosław F. Ciupik), In System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa. 2 [Sympozjum], [Zakopane, 5-7 czerwca 1997], 1997. [bibtex]
[191] Biomechanika przeciążeń kręgosłupa szyjnego - badania modelowe (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Inżynieria ortopedyczna i protetyczna. IOP '97. I Sympozjum. Materiały, Białystok, 23-25 czerwca 1997., 1997. [bibtex]
[192] Techniczne środki poprawy stabilności kręgosłupa szyjnego (Celina Pezowicz), In 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, [28-29] kwiecień 1997. T. 4. Mechanika., 1997. [bibtex]
[193] Techniczne uwarunkowania stabilizacji kręgosłupa szyjnego człowieka (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Biomechanika. Materiały XIII Szkoły Biomechaniki. Praca, [Poznań, 4-6 września 1996], 1996. [bibtex]
[194] Wybrane zagadnienia stabilizacji kręgosłupa szyjnego (Romuald Będziński, Celina Pezowicz), In Mechanika w medycynie. 3 [Seminarium naukowe]. Zbiór prac seminarium naukowego [Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRzesz. i in, Rzeszów, 27-28 września 1996], 1996. [bibtex]
Other Publications
[195] Patent. Polska nr 228066. Urządzenie do dwuosiowego rozciągania próbek biologicznych : (Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Sławomir Wudarczyk), 2018. [bibtex] [pdf]
[196] Sposób badania poddawanych rozciąganiu próbek biologicznych w spektroskopie Ramana i urządzenie do rozciągania badanych próbek biologicznych. (Magdalena J. Kobielarz, Celina Pezowicz, Sławomir Wudarczyk), 2016. [bibtex]
[197] Patent. Polska, nr 209438. Stabilizator transpedikularny kręgosłupa do leczenia złamań i zniekształceń : (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Jan Marciniak, Jerzy Cieplak), 2011. [bibtex] [pdf]
[198] Analiza mechanizmów przeciążeniowych i stabilizacja kręgosłupa szyjnego człowieka (Celina Pezowicz), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 1999. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser