Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenie jest oddanie i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich laboratoriów oraz na koniec kursu odbycie rozmowy
z prowadzącym. Praca na zajęciach będzie odbywać się w grupach
2 (maks. 3) osobowych. Obecność i wykonywanie ćwiczeń na zajęciach jest obowiązkowe. Osoby, które nie będą realizować zadań na zajęciach będą miały utrudnione zaliczenie kursu.

Proszę pamiętać, że mimo luźnej atmosfery w czasie laboratoriów obowiązują państwa pewne normy zachowań na zajęciach, czego będę od Państwa bezwzględnie wymagał. Laboratoria w sali komputerowej to nie czas na prasówkę na Joemonster czy Onecie, ani nie czas na pogaduchy.

http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/may-the-odds-be-ever-in-your-favor-31/