Mechanika I

Prowadzone przeze mnie kursy:

Wydział Mechaniczny W-10:

  • Mechanika I
    – poniedziałek 9:15 – 11:00, B-5 s. 4 (M04-42e)
    – poniedziałek 15:15 – 16:55, B-9 s. 103 (M04-42d)
    – wtorek 17:05 – 18:45, B-5, s. 3 (M04-42a)
    – środa 13:15 – 15:00, B-4, s. 2.37 (M04-42c)

Literatura przydatna w realizacji kursu:
– Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów, T. Rajfert, J. Rżysko;
– Mechanika ogólna – statyka i kinematyka,  J. Misiak;
– Kinematyka i Dynamika – zbiór zadań, A. Ciastoń, G. Nowicka, A. Nowicka;
– Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, J. Nizioł;
– Każdy inny podręcznik akademicki z mechaniki.

Te pozycje można znaleźć w bibliotece bądź poszukać ich on-line.